Steeds meer mensen willen aan de slag met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat of gewoon voor de gezelligheid. Daarom ondersteunt de provincie Noord-Holland dit ook door middel van een subsidie. Via het programma ‘Groen Kapitaal in de Buurt’ helpen we bij de realisatie van groene bewonersinitiatieven.

 

Op woensdag 11 mei fietste een grote groep bewoners langs zes vergroende plekken in de gemeente Alkmaar. De groep heeft in het afgelopen jaar hard gewerkt aan méér biodiversiteit in de stad. Het programma Groen Kapitaal in de Buurt was daarbij de grote stimulans. Hierin zijn niet alleen ideeën bedacht door de bewoners, maar ook zelf uitgevoerd.

Groen  Kapitaal in de buurt

In juni vorig jaar was de aftrap met een ideeënavond voor bewoners. Er kwamen allerlei suggesties op tafel: van geveltuintjes tot aan bloembakken of minituintjes rondom bomen. Hieruit zijn een aantal groene ideeën door de bewoners zelf verder uitgewerkt en gerealiseerd, ze kregen daarbij ondersteuning vanuit het programma. Met elkaar werden nu de eindresultaten per fiets van dichtbij bekeken. Bij de Wijkboerderij Alkmaar eindigde de fietsroute en werden de resultaten nabesproken en gevierd. Wethouder groen, Robert te Beest reikte aan de betrokken bewoners een informatiebordje uit die zij trots bij hun eigen groen initiatief kunnen plaatsen. Wethouder Te Beest: “Het is heel waardevol dat onze inwoners mee willen denken en zich ook daadwerkelijk inzetten om Alkmaar te vergroenen met goede initiatieven. Het komt ten goede aan de leefomgeving en draagt bovendien bij aan de biodiversiteit en de klimaatadaptatie. Met hun resultaat en opgedane ervaring kunnen zij ook andere bewoners inspireren.”

Gerealiseerde groene initiatieven

De bewoners van de Cabeljaustraat hebben de straat vergroend door de boomspiegels te vergroten en tegels uit brede delen van de stoep te halen. Er zijn nieuwe groenstroken aangelegd met vaste bloeiende planten die goed zijn voor insecten. Buurtbewoners bij de Van de Veldelaan realiseerden een ecologische strook in de brede berm langs het water, een oase voor insecten. Door bloemen in te zaaien en bloeiende struiken en bomen aan te planten is er van het vroege voorjaar tot en met de herfst stuifmeel en nectar beschikbaar. Ook is er een schelpenpad en een takkenril van wilgen aangelegd. In de Zandersbuurt zijn prachtige lange plantenbakken geplaatst en beplant. De bewoners van de Lindelaan vergroenden hun straat met een 32 meter lange geveltuin, stoeptegels zijn hier vervangen door mooie planten. In de Hooftstraat is een brede geveltuin aangelegd en zijn kleurrijke bloemen geplant tussen het bestaande groen. Aan de Blanchefloerstraat is het bestaande groen ook verrijkt, met eetbare planten en kruiden. Een kleine oase voor insecten, vogels én de bewoners.

Bewoner Laura Polder vertelt: “Hoe je je buurt daarin meekrijgt? Samen besluiten lijkt gemakkelijk maar het kost toch iets meer tijd dan verwacht want iedereen heeft andere wensen. Een goede tip: ga samen goed in gesprek, bekijk alle wensen, kijk goed naar het type buurt en de stoepindelingen. Wij wonen bijvoorbeeld tegen over een basisschool en hebben met het aanleggen en planten rekening gehouden met kindvriendelijke bloemen, plantjes en struiken.’’

Gedeputeerde Natuur en Landschap, Esther Rommel: “Ik wil jullie graag bedanken voor het belangrijke werk dat jullie leveren zodat de biodiversiteit weer toeneemt. Alle bee(s)tjes helpen en zeker in steden en dorpen ligt nog veel ruimte om meer te vergroenen. Deze projecten zijn een heel goed en fijn voorbeeld.”

Ondersteuning burgerinitiatieven

Samen zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving, dat is het doel van het programma Groen Kapitaal in de Buurt. Landschap Noord-Holland, IVN Noord-Holland en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland bedachten het programma. De gemeente Alkmaar is één van de eerste gemeenten die meedoet. Deze organisaties zien dat steeds meer mensen aan de slag willen met de natuur in hun eigen leefomgeving. Zij ondersteunen groene burgerinitiatieven. De aanpak is drieledig en bestaat uit een participatieve buurtaanpak, een financiële bijdrage voor materialen en planten en verbinding via het kennisnetwerk. De provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar stelden geld beschikbaar, zo konden de bewoners snel aan de slag.

Ook met groen aan de slag?

Ben je als inwoner geïnspireerd en heb je goede ideeën om je straat groener en natuurlijker te maken? De gemeente Alkmaar ondersteunt, neem gauw een kijkje op deze website:

https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-en-verbouwen/groenideeen-met-de-buurt