In navolging van het initiatief Amstelland Natuurzuivel volgt hieronder een interessante update. Wat hebben ze gedaan, hoe staan ze ervoor? Wat zijn hun toekomstplannen? Dat lees je in dit blog.

 

UPDATE 10 APRIL

Inmiddels is de naam veranderd naar Boeren van Amstel en kwam de eerste melk afgelopen week uit de gloednieuwe fabriek. Vanaf mei zijn de melkpakken van deze weidevogelboeren op verschillende plekken in en rond Amsterdam beschikbaar. Meer hierover.

Volg de Facebookpagina van de boeren of kijk op de website (binnenkort online) voor verkoopadressen.

Van gras naar glas in vijf kilometer

Amstelland Natuurzuivel, een coöperatie van twintig agrarische bedrijven in de regio Amstelland. Zij hebben gezamenlijk een melkfabriek opgezet voor de productie van streekzuivelproducten voor Amsterdam en omstreken. De bijzondere kwaliteit streekzuivel wordt geheel geproduceerd op minder dan 5 kilometer afstand van de consument. Door de korte keten die ontstaat, krijgt de boer meer geld en hoeft hij minder intensief te boeren. In plaats daarvan kan de boer zich extra inzetten voor het behoud en herstel van het bijzondere landschap in Amstelland. En dat is goed voor de biodiversiteit.

Ondertekening

Op 26 april 2018 was de ondertekening van de samenwerking en garantstelling tussen coöperatie Amstelland NatuurZuivel, Vogelbescherming en Commonland.
Na dit officiële moment is er begonnen met het verbouwen van een bedrijfshal in Ouderkerk aan de Amstel naar een volwaardige zuivelfabriek waar melk, yoghurt en kwark geproduceerd gaat worden.

Afzetmarkt en marketing

Ook is er verder gewerkt aan de afzet van de zuivel; Twee grote marktpartijen uit Amsterdamse horeca en retail zien het belang van lokale zuivel voor hun klanten en nemen het merk op in het assortiment. Om meerdere afnemers bereid te vinden voor afname is nu eerst het ontwerpen van de verpakkingen, die identiteit van het merk en de huisstijl (inclusief logo) nodig. Ook zijn er al vergevorderde ideeën over een nieuwe naam voor Amstelland Natuurzuivel. Zodra dit alles klaar is, delen we dat uiteraard graag met jullie.

SWOT analyse

Er zijn 6 poldernatuurplannen opgesteld samen met Agrarische Natuurvereniging de Amstel voor de 6 verschillende polder die in Amstelland liggen; polder de Ronde Hoep, de Bovenkerkerpolder, de Duivendrechterpolder, de Holendrechterpolder, de Kalslagerpolder en de Uithoornerpolder. De missie van de poldernatuurplannen is het vastleggen van een nulmeting van de natuurwaarden en uit te stippelen in welke richting we de komende 10 jaar willen gaan qua natuurontwikkeling
Het poldernatuurplan voor de Ronde Hoep is als voorbeeld genomen, omdat deze polder het best onderzocht is, de hoogste weidevogelstand van alle polders heeft en omdat dit gebied het meest op orde is en met de *minste bedreigingen heeft te maken van alle zes polders. *(Hier zijn grotere, aaneengesloten gebieden met vochtig grasland waar pas in de loop van juni wordt gemaaid, als de jonge weidevogels zijn vertrokken.)

Puntentelling natuurbeheer

De natuurpolderplannen zijn onderleggers voor het borgen van de weidevogelinspanningen in de zes polders door de leden van de coöperatie Amstelland Natuurzuivel.

Dit werkt als volgt;
De leden van ANZ ontvangen inkomsten als beloning voor het beheer voor de natuur op hun land. De verdeling hiervan vindt plaats op basis van een puntensysteem.
Hierbij worden gewogen: de effectiviteit van het type maatregel en de oppervlakte en het percentage beheer in relatie tot het gehele bedrijf.
Met de opgave geven de boeren informatie door over vee-aantallen, welke gewassen ze gaan telen en hoe de mestboekhouding eruitziet en voor welke subsidies ze dat jaar in aanmerking willen komen. De puntentoekenning is gekoppeld aan beheerpakketten zodat deze afgesloten kunnen worden binnen het agrarisch natuurbeheer en ziet er als volgt uit;

*(moet gecombineerd met beheerpakket kruidenrijk grasland)

Daarnaast wordt 20% van de winst van Amstelland Natuurzuivel ingezet via stichting DAN (Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer) voor projecten die bijdragen aan de doelen (lange- en korte termijn) die in de poldernatuurplannen staan beschreven. Leden kunnen hiervoor doelen aandragen/ uitlichten.

Weidevogelboulevard

Vanaf maart 2018 wordt er in een werkgroep gewerkt aan het realiseren van de weidevogelboulevard. Er is een ontwerper ingehuurd voor het ontwerpen van de informatieborden; 4 veldhekborden en een trekvogelbord voor op het uitkijkplatform.

Inzaaien weidevogelboulevard

Dit voorjaar hebben 10 boeren toegezegd om mee te doen aan de weidevogelboulevard met inzet van hun eigen gronden. Dit houdt in dat zij akkoord zijn gegaan met het afschrapen van het vegetatiedek en het vervolgens inzaaien van de kopeinden van de door hun aangewezen percelen. Op de informatieborden wordt straks verteld over kruidenrijk grasland dat goed is voor weidevogels in de vorm van voedsel en beschutting.

Doorkijk planning

Half (16) november hopelijk een positief besluit op de omgevingsvergunning aanvraag van gemeente Amstelveen.
Half december; afronden teksten en beeld veldhekborden
Januari; proefdruk borden en laatste afstemming
Februari; bouw van uitkijkplatform en voorbereidingen voor de feestelijke opening van de weidevogelboulevard
8 maart 2019; Feestelijke opening van de weidevogelboulevard waarbij alle financiers bij uitgenodigd zullen worden!