Het programma Betrekken Bij Groen is opgezet om de actieve betrokkenheid van de mensen bij groen te vergroten. Lees hieronder wat er allemaal gebeurt binnen dit programma. En daarbij ook over een van de grootste events: De Natuurwerkdag op 2 november.

 

Een stukje voorgeschiedenis van Betrekken Bij Groen.

Het programma stimuleert de samenwerking tussen verschillende terreinbeheerders op het gebied van groene vrijwilligers. Daarnaast moet het programma eraan bijdragen dat onder andere organisaties als IVN en LNH breder gaan kijken dan alleen naar hun eigen vrijwilligers en meer een intermediairfunctie gaan vervullen tussen provincie en burgers op het gebied van vrijwilligers. De wens van de provincie is dat het zal bijdragen aan:

  • Het behouden en verbeteren van de biodiversiteit in Noord-Holland;
  • Het beschermen van kenmerkende landschappen;
  • Het toegankelijk maken en houden van de groene leefomgeving.
  • De betrokkenheid van mensen bij de natuur.

Samenwerking is key

Landschap Noord-Holland en IVN Noord-Holland organiseren samen per jaar meerdere overleggen tussen de verschillende terreinbeherende organisaties (TBO’s). TBO’s zoals onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Milieufederatie Noord-Holland werken samen om het maximale resultaat te boeken om mensen bij groen te betrekken. Dit gebeurt op meerdere gebieden zoals educatie, uitleen van materialen, opleidingen maar ook veel events, zoals bijvoorbeeld de Natuurwerkdag. Dit allemaal met éénzelfde doel. Het ondersteunen van vrijwilligers om het betrekken bij groen te vergroten en nieuwe vrijwilligers geïnteresseerd te krijgen.

Vrijwilligers – herstellers, vertellers en tellers

In Noord-Holland zijn ongeveer 14.000 mensen betrokken als groene vrijwilliger bij de zorg voor natuur en landschap. Die inzet is ontzettend waardevol en onmisbaar. Grofweg kun je vrijwilligers verdelen in drie groepen. De Herstellers, Vertellers en Tellers. Groene vrijwilligers die het landschap en de natuur onderhouden (herstellers). Vrijwilligers die het grote publiek informeren over natuur en hen daarvan laten genieten (vertellers). De groep die zich inspant om planten en dieren te beschermen en basisgegevens leveren voor wetenschappelijk onderzoek en inzicht in de ontwikkelingen van de biodiversiteit (tellers).

Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de opgave van de overheid op het gebied van behoud en bescherming van de natuur. Het vrijwilligerswerk is niet alleen een bijdrage aan het natuurbeleid. Het vrijwilligerswerk creëert in de eerste plaats waarde voor de vrijwilliger zelf. Het -alleen of samen met anderen- recreatief bezig zijn en een zinvolle bijdrage te leveren aan de natuur. Voor een deel van de vrijwilligers telt dit laatste zwaar. Zij werken om een verschil te maken. Zij hebben vaak ook veel kennis van de locatie waar zij actief zijn.

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap

Esther: “Wij zetten in op de groene vrijwilliger. In Noord-Holland zijn er ruim 14.000 vrijwilligers actief in het groen. Zij zijn onmisbaar voor de natuur. Onmisbaar omdat zij het werk doen om de natuur te herstellen. Onmisbaar omdat de vrijwilligers bijdragen aan het behoud van de natuur en onmisbaar omdat de vrijwilligers bijdragen aan draagvlak voor de natuur, voor nu en voor de toekomst.” Lees hier meer over de visie en droom van Esther Rommel.

De Natuurwerkdag -handen uit de mouwen en genoeg te doen-

Tijdens de Natuurwerkdag staan de vrijwilligers centraal. Nieuwe vrijwilligers worden gezocht, vaste vrijwilligers kunnen aan de slag. In totaal zijn er in Noord-Holland 56 activiteiten waaraan je deel kunt nemen. Maak broeihopen voor de ringslangen, vogelwanden voor de ijsvogels of plant bloembollen voor de bijen. Maar ook locaties waar je kunt zagen, maaien, hooien. Handen uit de mouwen en genoeg te doen. Kijk hier voor het hele programma. De Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk dat Landschap NH deze dag coördineert.