Steeds meer mensen willen andere manieren van wonen, kleiner, socialer, duurzamer.  Tiny Houses zijn hier een voorbeeld van. Maar hoe pak je dit nu aan? Er is nog geen handleiding en dus is het vaak een zoektocht naar de juiste plek, de juiste mensen en de regelgeving hierover.

 

We zijn vandaag in gesprek over de Tiny Houses. De uitkomst van onder andere deze gesprekken, de mooie voorbeelden die we delen en de interviews die we hebben gehad gebruiken we om op 27 oktober 2021 een makathon Tiny Houses te organiseren. De makathon houdt in dat we in een korte periode met verschillende principes aan de slag zullen gaan om zoveel mogelijk hands-on tools te geven om in theorie en praktijk te starten met Tiny Houses.

 

   

Programma 23 juni 2021

Na het succesverhaal over LiberTerra Geestmerambacht door Jasper Nieuwenhuizen, wethouder gemeente Langedijk gaan we door met de presentatie van vier verschillende Tiny House initiatieven. In breakoutsessies gaan we in gesprek over vier verschillende locaties en aanvliegroutes.

Tiny Houses LiberTerra Geestmerambacht, een goed gelukte samenwerking

Jasper: “Voor een deel was het een toevalstreffer; het Recreatieschap zocht op een voormalig boerenerf, een tijdelijke invulling, Tijdelijk omdat er een proces gaande was i.v.m. de visieontwikkeling van Geestmerambacht. Waarom het doorgang kon hebben?”

Voor het Recreatieschap en de gemeente is het belangrijk dat er bij initiatieven sprake is van een initiatief met:

 • een heldere visie en waarden die overeen komen
  • LiberTerra staat voor:
   • duurzaamheid,
   • inspiratie
   • samenwerking
 • Doelen van het Recreatieschap zijn:
  • beheer recreatie
  • beheer van natuur
   Beide beheerfuncties willen we versterken en de natuurwaarden verhogen.

Jasper: “Dus dit sloot goed aan. Het gaat niet alleen over bouwen, en ook over maatschappelijk betrokken leden van een community. Eerst zakelijk goed regelen, dan relatie opbouwen (vertrouwen).”

Welke elementen speelden een rol in uitvoering:

 • 1 aanspreekpunt,
  • die met de community communiceert
  • met een heldere communicatie
  • aanvliegen vanuit ondernemerschap
  • juridisch / financieel vertrouwen uitstralen
  • een project is kansrijker als het de landeigenaar en de gemeente ontzorgt door een helder plan te leveren;
 • aansluitend op visie Recreatieschap & gemeente;
  • Beleidsdoelen rond Duurzaamheid
  • totstandkoming van het Ruimtelijk plan:
   (wat was voor ons van belang?)

   • we hebben zelf vanuit het Recreatieschap een projectleider aangesteld om het proces te begeleiden, ook richting de buurt en de gemeente
   • de initiatiefneemster (Mieke van LiberTerra) heeft zelf contact gezocht met de buurt en werkt met een professionele architect
   • er was open communicatie met afdeling RO van de gemeente, over mogelijkheden en wensen
    (samen leren, ontdekken en afstemmen)
   • creatief aansluiten op wet,-en regelgeving
    • afstemming tussen gemeente en provincie
    • tijdelijk: kruimelregeling (10 jaar)
   • Voorwaarden voor ons:
    • verbinding met de buurt
     (met buren, waaronder het voedselbos de Groene Oase)
    • goede uitstraling van het terrein
    • duidelijke afspraken over beheer

Meer over de 4 Tiny Houses initiatieven:

 1. Bergen: permante locatie, liggend in Bijzonder Provinciaal Landschap, CPO (ontwikkelfase)
 2. Schagen: LiberTerra community die zich inzet voor regeneratieve Landbouw & ‘Korte Keten Voedsel’ (ontwikkelfase)
 3. Haarlemmermeer: Tiny Groenmakers; met kleine voetafdruk woonruimte bieden binnen de MRA (ideefase)
 4. Hilversum: Vonk, kleinschalige, binnenstedelijke duurzame broedplaats, met wonen en werken. (is gerealiseerd en met nieuw idee)

Presentatie faal- succesfactoren in infographic.

Vanuit het perspectief van de overheid, landeigenaren en (bewoners-) initiatieven worden de faal en succesfactoren uiteengezet. Deze presentatie zie je hier Faal-en succesfactoren tiny house concepten

Ook hier wederom in breakouts in gesprek over het uitdiepen faal- en succesfactoren;

 • Hoe komen we daarin nader tot elkaar?
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Wat is kansrijk/wat zijn ‘no go’ factoren?

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap sluit de sessie af met de overhandiging van een kaart waarop te zien is hoeveel Tiny Houses er in Noord-Holland zijn, in verschillende fases van aanpak.

Esther: “Mooi om te zien dat er vanmiddag al veel zaken op een beeldende manier duidelijk en inzichtelijk gemaakt zijn om zo elkaar beter te gaan begrijpen. Een mooie opstap naar de verdieping tijdens de makathon van 27 oktober.”

 

Social media

De uitkomst van de breakouts zullen wij uiteraard met jullie delen via onze social media kanalen. Hou die vooral in de gaten voor meer informatie omtrent de ‘makathon Tiny Houses’.

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

Leuk dat jullie er vandaag bij waren en voor degene die er niet bij waren, we hopen jullie 27 oktober te zien.

groeten, Team Groen Kapitaal