BIO-borders – “van grijze naar groene tuin”

Je bent hier: BIO-borders – “van grijze naar groene tuin”

Uitkijken op groen vermindert stress

 

Een doordachte beplanting, voor particuliere tuinen

De border is naast biodivers en klimaatadaptief ook bijna jaarrond aantrekkelijk en vooral makkelijk te onderhouden! Het idee van een BIO-border is dat bewoners in nieuwbouwwijken geholpen worden om goed ontworpen groen aan te planten om daarmee te voorkomen dat de nieuwbouwwijken vol tegels worden gelegd.
Het doel is een groene, biodiverse en sociale wijk waar ook middels “Doe-Groendagen (het gemeenschappelijk aanplanten van een BIO-border in het openbaar groen als inspiratieborder), gewerkt wordt aan de ontmoeting tussen de nieuwe bewoners. En daarmee aan de sociale cohesie.

Het concept leidt tot een WIN-WIN-WIN. Aangezien de klimaatscenario’s aangeven dat we vaker clusterbuien (hevige buien met in korte tijd veel water) kunnen verwachten, die het riool niet zomaar aan kan, is alle groen in particuliere tuinen welkom om dit mede op te vangen.
En meer groen in tuinen is voor de biodiversiteit, zeker ook voor insecten en vogels, heel welkom.
Niet in de laatste plaats is het ook gezond voor de bewoners zelf: alleen al uitkijken op groen is stress verminderend en het voorkomt ook nog eens hittestress.
Tot slot werkt het concept aan de sociale cohesie in de buurt.

Een BIO-border. Hoe dan?

Hiervoor loopt een praktijk pilot in Heiloo op het Melco terrein in samenwerking met onder andere de Projectontwikkelaar HBB/De Geusbouw, gemeente Heiloo, Vereniging Groei en Bloei en Bijenlint Heiloo . Al doende wordt geleerd over;
• Hoe overtuig je (waarom ik, laat de buurman/de gemeente het maar doen, groen kost niet meer tijd en geld dan aanleg tegels)
• Hoe ontzorg je (ik weet echt niet welke planten ik moet neerzetten en hoe ze te verzorgen)?
• Hoe zorgen we dat we dit ook goed borgen op langere termijn, mede door financiële prikkels? Daar was 25 juni een brainstorm over, ondersteund door het programma DuurzaamDoor en begeleid door Anne-Marie Bor van Next Green

Gezamenlijk verdienmodel:

Om de waarde van groen in de wijk te borgen voor de langere termijn, werken we aan een gezamenlijk verdienmodel aan de hand van de volgende vragen:
1. Welke waarde heeft ‘groen in de wijk’ voor wie?
Resultaat: een gezamenlijk “waardenwiel”
2. Op welke manier kunnen betrokkenen ‘samen verdienen’ aan deze waarden?
Resultaat: eerste kansrijke ideeën/onderdelen voor een gezamenlijk verdienmodel
3. Welke financiële of sociale prikkels stimuleren dat het ook groen blijft na 5 tot 10 jaar?

Resultaat: ingrediënten voor een gezamenlijk verdienmodel

 

 

 

bioborders waardewielOpvallend uit de eerste stap (zie foto rechts) was dat de waarde van groen heel breed en divers is.
Het lijkt dat ieder vanuit eigen perspectief/belang/rol andere waarden zwaarder laat wegen.
Goed om bij stil te staan. Het lijkt dus goed altijd uit te gaan van een mix van waarden in de boodschap, maar ook in de instrumenten voor borging.
De een is gevoeliger voor een gezamenlijke plant- of onderhoudsdag.
De ander wil informatie over de planten en welke beestjes je dan in je tuin krijgt.
Weer een ander is gevoelig voor een financieel instrument (korting op je opstalverzekering, minder rioolbelasting of OZB).

In stap 2 en 3 hebben we gekeken wat de (on)mogelijkheden zouden zijn van een deal met een verzekeraar, een gezamenlijke inkoop van het groen(beheer) door de gemeente met de bewoners, het borgen van afspraken over het groen en wateropvang in de koopcontracten of openbaar groen ook deels bij het particulier groen betrekken.
Mooi in de pilot is in ieder geval dat de gemeente het goede voorbeeld wil geven in het openbaar groen: doet goed voorbeeld volgen? We gaan het zien!

STAPPENPLAN BIO-BORDERS

Het stappenplan dat nu wordt gevolgd bij de pilot Melco en waar we onderzoeken op welke wijze dit nog verder verbeterd zou kunnen worden:

1. Overleg met gemeente over aanpak en planning BIO-borders
2. Enthousiasmeren projectontwikkelaar
Met de projectontwikkelaar wordt besproken hoe de BIO-borders bij kunnen dragen aan een groene en sociale wijk en hun opgave voor bijvoorbeeld klimaatadapatie
3. Inventarisatie wensen bewoners nieuwbouwwijk (i.s.m. projectontwikkelaar en makelaars)
Welke wensen hebben de nieuwe bewoners t.a.v. hun tuin, wat vinden zij belangrijk in hun tuin, welke ondersteuning zouden zij willen bij ontwerp, aanplant en onderhoud
4. Overleg ontwerp BIO-border
Overleg met o.a. projectontwikkelaar, gemeente tuinarchitect, kwekers, vereniging Groei en Bloei, Bijenlint over locatie, criteria, wensen ten aanzien van het ontwerp, planning, gewenste grondbewerking etc.
5. Overleg MBO/HBO over eventuele ontwerpen tuinen door studenten voor de nieuwe bewoners
Ook hier een win-win: de nieuwe bewoners krijgen inspiratie voor een groene tuin. En in hun opleiding leren de aankomende hoveniers zo tegelijkertijd biodiverse en klimaatadaptieve tuinen te ontwerpen die tegelijkertijd ook heel aantrekkelijke en onderhoudsvriendelijk zijn.
6. Informatie bewoners
Tussentijdse informatie naar bewoners over plannen en aankondiging Groendag open uitnodiging om mee te helpen organiseren
7. GroenDag(en)
Gezamenlijke aanplant en wellicht daarna ook onderhoud van de inspiratie “BIO-border” in het openbaar groen tijdens gezellige Doe-dag i.s.m. gemeente, projectontwikkelaar, tuinarchitect, Groei en Bloei. Planning om dit te laten plaatsvinden voor oplevering van de eerste huizen.
8. “Eerste hulp bij onderhoud”
Met de bewoners wordt straks gekeken welke vorm van ondersteuning bij het onderhoud van hun tuinen het beste past: bijvoorbeeld een informatiepunt voor vragen? Een hovenier die zij als wijk gaan inhuren?

WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN?

Informatie voor de inwoners komt op de website van Heiloo. Daar worden straks vragen beantwoord als: hoe dragen BIO-borders bij aan de natuur : de bijen, vlinders en vogels in mijn tuin, aan de opvang van regenwater en aan mijn gezondheid, Waar kan ik deze planten kopen, wat kost het, hoeveel onderhoud vergt het, hoe verzorg ik de planten. 
Bij vragen over de aanpak van BIO-borders kunt u contact opnemen met Dorien Kotterman De Groene Reiger, info@degroenereiger.nl.

2018-10-17T09:28:21+00:00