“Als boswachter heb je een publieke functie. Het is dan ook heel belangrijk dat je gastvrij bent.”

Walter Oosterom is al 25 jaar boswachter bij PWN. Als 1 van de in totaal 8 boswachters heeft Walter voornamelijk de publieke voorlichting in zijn portefeuille. Hij organiseert en begeleidt excursies voor scholen, bedrijven en publiek in het algemeen. “Je moet mensen kunnen meenemen in een beleving.” Walter ziet zichzelf dan ook in eerste plaats als gastheer in een gebied waar hij erg aan gehecht is. Dit merkt hij dan in een hoge waardering van het publiek voor zijn favoriete gebied; Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

fotografie: bron website Bezoekerscentrum

De waarde van de natuur

“Er is hier voor ieder wat wils. Het is enorm belangrijk voor mensen om een plek te hebben om tot rust te komen, de stilte op te zoeken, op te laden of al wandelend te komen tot nieuwe creatieve ideeën. Het herstelt de geest. Dat is de kracht van de natuur. Een waarde die niet in geld is uit te drukken. Dat wordt wel eens onderschat dat wij als randstedelingen binnen een half uur, de polder, de bossen of de duinen in kunnen. Gratis en voor niets.” Walter zelf geniet ook altijd intens van het buiten zijn.

“Je zwemt hier als het ware in drinkwater.”

’t Wed is bekend bij veel recreanten in Haarlem en omstreken. In de zomer wordt hier gewandeld, gesport maar ook veel gezwommen in het prachtige duinmeertje. ’t Wed is een van de vele zoetwater duinmeertjes dat het gebied rijk is. Ontstaan vanuit grondwater dat in een ondergrondse bel ‘gedragen’ wordt door zout water. In de infiltratiegebieden in het Noordhollands Duinreservaat is de kwaliteit zo hoog dat je als het ware zwemt in drinkwater.

De ‘bewoners’ van de duinen

Het gebied waar Walter medeverantwoordelijk voor is wordt op een natuurlijke manier begraast. Naast de herten, reeën en in mindere mate konijnen wordt het gebied ook ‘geholpen’ door kleine Shetlanders, Konikpaarden, maar ook door de Schotse Hooglander. De Hooglander is door zijn rustige karakter een uitermate geschikt ras voor het begrazen van drukker bezochte stadse natuurgebieden. Maar ook voor de Wisenten in het Kraansvlak komen erg veel bezoekers langs. Als boswachter zorg je ook voor het welzijn van deze grote grazers.


Maar ook de monitoring van vlinders en vleermuizen behoort tot zijn taak. De vleermuis vindt Walter een mysterieus en prachtig dier. “We weten nog lang niet alles over dit diertje. Van sommige populaties weten we bijvoorbeeld niet waar ze van de zomer verblijven. Neem nu de Meervleermuis; Een bijzondere soort in Europa die in de zomer alleen in Noord-Holland voorkomt.” Voor de telling maken we hier gebruik van waarneming.nl. Gelukkig hebben we enorm veel vrijwilligers die hier ons mee helpen. En nog veel meer taken op zich nemen. Daar zijn we heel dankbaar om.

Een natuurlijke bescherming tegen het rijzen van de zeespiegel

Een van de projecten waar Walter en zijn collega’s zich mee bezig hebben gehouden is de Noordwestelijke natuurkern. In dit stuk duin zijn vijf sleuven in de zeereep gemaakt waardoor wind en zand vrij spel kreeg. Het heeft de duinen enorm versterkt en verbetert door het kalkrijke zand dat nu weer diep het duin in geblazen wordt. Ook is het een natuurlijke bescherming (verhoging) tegen het rijzen van de zeespiegel. Een enorm innovatief en gedurfd project dat mede door een Europese LIFE-subsidie mogelijk gemaakt is en tot ver in Europa bekendheid geniet en in de gaten gehouden wordt en waar we zelfs bij een Europese prijs Excellent hebben gekregen. “Daar zijn we als team erg trots op. Mijn collega Ina beschrijft dit uitgebreid in dit blog.”

 

Invasieve soorten en andere aandachtsgebieden

Wat Walter zorgen baart zijn de invasieve exoten. De soorten die van oorsprong niet in ons gebied voorkomen en andere inheemse soorten verdringen. Denk hierbij aan de Japanse Duizendknoop, de Mahonie en de Amerikaanse vogelkers. Niet in ons gebied maar bijvoorbeeld in Amsterdam de Rode Amerikaanse rivierkreeft die de inheemse kreeft bijna heeft verdreven.
Een andere uitdaging is het toerisme. “We zien een toename van bezoekers naar ons mooie gebied. Het is heel fijn dat mensen van de natuur komen genieten. Tegelijkertijd moeten we goed nadenken hoe we dat in de toekomst in goede banen blijven leiden zodat iedereen met rust en plezier kan vinden waar ze naar op zoek zijn. Een goede balans dus tussen publiek en natuur. Boswachter is een geromantiseerd beroep. Men denkt vaak dat we op een fietsje fluitend door de duinen fietsen, maar vergeten dat er ook minder aangename kanten aan zitten. Onbegrip en onwetendheid kan soms zorgen voor agressief gedrag. Bootcampers en sporters zijn uiteraard van harte welkom, maar denken soms:” Als de grote grazers over het mos lopen, dan mogen wij dat vast ook.”
Het is niet leuk om mensen terecht te moeten wijzen of te beboeten, maar het hoort erbij. Ik probeer altijd begrip te tonen en uit te leggen waarom sommige dingen niet kunnen in de duinen. Wat wel erg leuk is dat er een enorme aanwas is van jonge boswachters, stagiaires en scholieren. Die begeleid ik dan ook graag.”

Biodiversiteit en de duinen

Duinen beslaan maar 2% van het Nederlands oppervlak maar herbergt wel 40% van de verscheidenheid in dieren. Het merendeel van de duinen in Europa ligt in Nederland. Enorm belangrijk dus om bij alles wat we hier doen rekening te houden met de biodiversiteit. In 2002 zijn we gestopt met waterwinning hier waardoor er een enorm herstel heeft plaatsgevonden van de natte duinvalleien. Kenmerkend voor de duinen. Door het herstel van dit habitat keerde ook een hele reeks van typische planten en vegetatie terug. Zoals bijvoorbeeld mijn favoriet, de Parnassia. Toevallig ook het logo van het Nationaal Park.
En met terugkeer van deze planten kwamen ook de insecten terug, waardoor de biodiversiteit in dit gebied weer completer werd. Maar ook de meidoorn en de duindoorn zijn erg belangrijk. Vooral de duindoorn en de vlierbes voor de trekvogels die elk jaar hiervoor weer langskomen. Een fenomeen. En natuurlijk ook de nachtegaal, heggemus die gebruik maken van deze struweelzone.

Een stukje over PWN

PWN beheert meer dan 7.000 hectare schitterend natuurgebied in Noord-Holland en levert drinkwater aan ruim 780.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland.
De anderhalf miljoen klanten gebruiken jaarlijks zo’n 106 miljard ​liter drinkwater. PWN zuivert oppervlaktewater tot drinkwater, in Andijk, Heemskerk en in het duingebied. ​De Noord-Hollandse duinen zijn hier onmisbaar in de drinkwatervoorziening. PWN zorgt er als duinbeheerder voor dat de duinen gezond blijven en dat we zuinig zijn op de rijkdom aan flora en fauna in het duin. 25% van al het water van PWN wordt gezuiverd in de Noord-Hollandse duinen.

Bezoek ook vooral eens het bezoekerscentrum. Met op dit moment een tentoonstelling over de terugkeer van de wolf.

Volg Walter op Instagram

Volg PWN op Instagram