Ik heb een afspraak voor een interview met Ted van der Bruggen. Over ‘zijn’ buurtgroep Risdam-Noord Groen. Het valt mij namelijk op dat er zoveel nieuws van deze buurtgroep voorbijkomt. Updates over de plannen, de vorderingen en behaalde resultaten.

 

Tijd voor een gesprek dus over hoe het gaat met deze buurtgroep. Hoe krijgt Ted het voor elkaar om resultaat te boeken en wie heeft hij daarvoor nodig en hoe vindt hij de juiste mensen? En kan zijn aanpak inspirerend zijn voor alle andere initiatieven die we bij Groen Kapitaal verder proberen te helpen om de biodiversiteit in Noord-Holland te vergroten?

Een uur te vroeg kom ik aan bij het huis van Ted en zijn vrouw Grietje. Ik had mij blijkbaar vergist in de tijd. Met het grootste gemak wordt er een aanpassing in hun dagindeling gemaakt en word ik verwelkomd met zelfgemaakte jam uit de buurtfruittuin vijftig meter verderop. Iedereen mag hier in deze tuin de vruchten  plukken en de zorg voor deze tuin, de bloemen en de fruitbomen ligt bij de buurtbewoners. Na vijf minuten is het eerste resultaat, het potje jam, al gedeeld. Ik voel een bruisend enthousiasme en bijbehorende energie mijn kant op komen. Ted steekt gelijk van wal en een uur later zitten we op de fiets voor een rondje door de buurt. Een buurtsafari zoals Ted dat noemt, langs een aantal groenprojecten.

Van oorsprong komt Ted uit de wereld van de sport. Naast een studie pedagogiek die hij richtte op sport, groeide hij door tot tennisleraar/coach op het hoogste nationale niveau. Van eigenaar van de grootste tennisschool van Nederland tot docent CIOS, van werken voor NOC*NSF tot aan sport- en preventieformateur bij gemeenten. Maar ook als procesbegeleider voor het werven van vrijwilligers bij sportclubs en andere instellingen. Zijn sportmentaliteit en geleerde lessen heeft hij meegenomen in zijn manier van aanpakken die zo goed blijkt te werken voor Risdam-Noord.

‘Het leven is maakbaar’

Met dit motto kijkt Ted van der Bruggen naar alles wat hij doet. Zo ook de buurtgroep Risdam-Noord Groen. En al na vijf jaar zie je in deze wijk het positieve resultaat van deze aanpak. Het wordt er alsmaar groener, gezonder, mooier en veiliger. Ted: ”Dat ging niet zonder slag en stoot en voor mijn gevoel zeker niet snel genoeg.” Zijn eerste contact met de wethouder liep erg stroef.” We leken wel van andere planeten te komen.” Na 15 minuten werd Ted buiten de deur gezet en analyseerde hij wat anders had gemoeten. “Ik kwam erachter dat ik slechts een individu was en geen groep vertegenwoordigde. Ik had meer moeten laten weten dat de wil om samen te werken er zeker is. Kortom, mijn ideeën moesten beter aansluiten bij de visie van de gemeente.”

Binnen twee weken had Ted de eerste zes personen bij elkaar om de buurtgroep Risdam-Noord Groen op te zetten. “Drie maanden later voerden de wethouder en ik een heel ander gesprek. We zagen overeenkomsten, gemeenschappelijk belang en kracht in elkaars ideeën. Een buurtsafari op de fiets met gemeente en wethouder leverde vele positieve discussies op.

Zo kijkt de wethouder met een helicopterview naar heel Hoorn en wij als bewoners naar onze eigen straat en hooguit naar de straat erachter. Dat verschil hebben we weg weten te nemen door van die wrijving glans te maken. Want voor wijkbewoners begint de bewustwording van groen in de eigen straat. De relatie met de gemeente gaat met vallen en opstaan. Maar in de topsport ga je door, geloof je in oplossingen en …. die aanpak werkt!”

Risdam-Noord Groen

De buurtgroep heeft als doel de wijk leefbaar te houden voor alle bewoners door te zorgen dat er (weer) meer groen komt, zowel in de tuinen als in het openbare groen. Gericht op vier facetten;

 • betere gezondheid/minder stress;
 • meer biodiversiteit;
 • minder criminaliteit;
 • betere klimaatadaptatie.

Met deze vier pijlers in het achterhoofd is de buurtgroep inmiddels geprofessionaliseerd en op veel fronten gesprekspartner geworden van de gemeente. Zo is er een historische fruittuin opgezet, een theetuin, adoptietuinen, maar ook lokale vergroening rondom de supermarkt en zelfs een heel bos aangeplant.

Samenwerken met gemeente en buurtbewoners

Ted: “Wat heel belangrijk voor ons is, is draagvlak en samenwerking. Om dat optimaal te kunnen benutten moet je een vertrouwensband met elkaar weten op te bouwen. Onze kracht is onze groep van heel diverse, ja meer dan 20 wijkbewoners die zich allemaal op hun eigen manier inzetten voor ons gezamenlijk doel.

Door wederzijdse belangen te koppelen en uiteenlopende meningen en doelen aan elkaar uit te leggen leer je elkaar beter begrijpen en te respecteren. Dit kan door het organiseren van thema-avonden en buurtbijeenkomsten. Burgerparticipatie is belangrijk en noodzakelijk geworden voor een succesvol resultaat en de gemeente ziet dat via onze groep draagvlak voor vergroening vergroot wordt.”

“De wijkbewoners wonen in verschillende straten, hebben verschillende invalshoeken en kennen verschillende meningen.  Levendige discussies mogen worden gevoerd! Ieder levert bijdragen naar wat zijn of haar wensen en mogelijkheden zijn; zo doet de één misschien af en toe iets en bezoekt zelden een vergadering terwijl een ander wekelijks actief is voor de wijk en iedere vergadering bezoekt. Ieder is welkom!” Ted: “Bij voorkeur moet iedere groep vertegenwoordigd worden. Bij nieuwe projecten zorgen we er dan ook voor dat we die vertegenwoordiging goed verdeeld hebben. Zo hebben we bij besprekingen over de inrichting van het sportpark een groep hondenbezitters, een wandelgroep, een groep spelende kinderen, groengroepen etc. We praten over de gemeenschappelijke overeenkomsten en focussen ons op oplossingen. Zo kunnen we in onze plannen het draagvlak voor nieuwe projecten zo groot mogelijk maken door iedereen mee te nemen. Het plan wat daaruit voortvloeit nemen we mee naar de gemeente en presenteren onze ideeën. Door mee te denken en te werken bereiken we veel meer. Denken in oplossingen levert meer resultaat en levert meer energie op. Dit kost veel tijd, maar is essentieel voor ons succes.”

Vrijwilligers werven

Belangrijk voor het slagen van dit soort buurtgroepen is het werven van vrijwilligers, ambassadeurs en het enthousiasmeren van buurtbewoners. De ervaring in Risdam-Noord leert dat een aantal stappen zorgen voor voldoende én goede vrijwilligers.

 • Laat met een campagne van maanden zien dat het vrijwilligerswerk heel positief is.
 • Zet hierbij alle media in, van buurtapp en nieuwsbrieven tot lokale krantjes.
 • Breng in kaart wat voor vrijwilligers je nodig hebt. Zet op die vacaturelijst welke competenties gewenst zijn.
 • Vraag niet of iemand tijd heeft (dat heeft niemand) maar vertel vanwege welke competenties je juist die persoon vraagt.
 • Vraag aanvankelijk om de groep met een kleine taak te helpen.
 • Benader de potentiële vrijwilliger persoonlijk. Stuur geen e-mail en doe geen algemene oproep maar stap goed voorbereid op de geschikte kandidaat af. Er wordt dus een match gemaakt tussen de behoefte van de groep en de kennis/kunde van de potentiële vrijwilliger.
 • Na het werven is het belangrijk om de nieuwe vrijwilliger te begeleiden bij de taak.
 • Maak iedere activiteit leuk! Houd het vrijblijvend, maak het klein en zorg voor koffie, koek en gezelligheid.
 • Besef dat de andere vrijwilligers de beste ambassadeurs zijn.

Wil je meer weten over Risdam-Noord? Bekijk dan hun website.

Tekst: Rogier Reker, community manager Groen Kapitaal, fotografie: Ted van der Bruggen