Casus 2: Akkerbouwer Jos wil advies over een meerjarige akkerrand

Je bent hier: Casus 2: Akkerbouwer Jos wil advies over een meerjarige akkerrand

De provincie Noord-Holland organiseert dit jaar voor het eerst een driedaagse Hackathon Natuurinclusieve Landbouw: Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!. Het doel van deze Hackathon is om in teams van experts, studenten, wetenschappers, techneuten etc. samen praktische, innovatieve en natuurinclusieve oplossingen te vinden voor problemen van agrariërs.

 

Casus 2: Akkerbouwer Jos wil advies over een meerjarige akkerrand

Een akkerrand is een bijzonder mooi landschapselement en heeft een redelijke oppervlakte rondom de akkers nodig.

Ter bevordering van de biodiversiteit op zijn bedrijf wil Jos Heermans een éénjarige akkerrrand omzetten naar een meerjarige en daarin ook de zogenaamde ‘banker plants’ (zie hieronder), zoals de Artemisia, in zaaien. “Mijn voornaamste vraag is, kan ik en zo ja hoe kan ik het onderhoud van de rand en de Artemisia combineren, maar wel zodanig dat beide goed functioneren”, aldus Jos Heermans.

Banker plants

Banker plants zijn planten die zorgen voor een constant aanbod van natuurlijke vijanden. Deze planten lokken de natuurlijke vijanden aan door geurstoffen en hun bladluizen. Op de Artemisia leeft een bladluis en deze soort vormt geen gevaar voor het teeltgewas. De bladluis is wel voedsel voor de natuurlijke vijanden. Ook leggen predatoren graag hun eieren af op de Artemisia bladeren of in de Artemisia bladluis en vermeerderen zich op deze manier op deze plant. Zo ‘kweken’ deze banker plants een divers gezelschap natuurlijke vijanden in alle stadia van ontwikkeling. Zodra de predatoren vleugels hebben vliegen ze ook door naar het andere gewas waar ze weer op zoek zijn naar nieuwe bladluizen. Op deze manier wordt schadelijke bladluis in het naburige teeltgewas beter onder controle gehouden.

In de toekomst zullen er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen ter beschikking blijven. Het is dus essentieel dat ondernemers onderzoeken op welke ‘natuurlijke’ wijzen zij hun teelt kunnen beschermen en indien nodig slechts plaatselijk gewasbeschermingsmiddelen hoeven toepassen.

Uitdaging hackteam

De uitdaging is om de rand zo arbeidsextensief mogelijk te beheren, maar wel met de meeste toegevoegde waarde voor de teelten op het land. Welke aanpassingen moet Jos Heermans doorvoeren om de akkerrand goed te kunnen maaien. En met welk zaaimengsel moet hij zijn artemisia banker plants combineren?

Lees hier meer over natuurinclusieve landbouw.

Hackathon – Boer en Business in Balans – bijwonen?

Wil jij de boer meehelpen met het oplossen van zijn casus, geef je dan hier op.

2019-06-03T13:06:25+00:00