Casus 3: Melkveehouder Frank wil een oplossing tegen oeverwalerosie

Je bent hier: Casus 3: Melkveehouder Frank wil een oplossing tegen oeverwalerosie

De provincie Noord-Holland organiseert dit jaar voor het eerst een driedaagse Hackathon Natuurinclusieve Landbouw: Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!. Het doel van deze Hackathon is om in teams van experts, studenten, wetenschappers, techneuten etc. samen praktische, innovatieve en natuurinclusieve oplossingen te vinden voor problemen van agrariërs.

 

Casus 3: Melkveehouder Frank wil een oplossing tegen oeverwalerosie

Een van de voornaamste pijnpunten voor boeren is dat het slootwater de perceelranden aantast. Daardoor gaat bruikbare agrarische grond voor beweiding verloren. Dit gaat ten koste van de grasproductie van (melk)veehouders, waardoor ondernemers meer veevoer aan moeten kopen. Daarnaast wordt natuurontwikkeling en vegetatiegroei bemoeilijkt, waardoor gevaarlijke wallen ontstaan voor dieren en de sloot vol met bagger komt te staan.

Frank vindt het daarom belangrijk dat de slootkanten op een juiste manier worden hersteld. Gebeurt dit niet, dan kalft de teeltvrije zone af, waardoor de buffer tussen bemest land en oppervlaktewater kleiner wordt. Wanneer de slootkanten op de juiste manier worden hersteld, zal er een natuurlijke robuuste duurzame vegetatiebuffer ontstaan, wat de walkant beschermt en waterkwaliteit en biodiversiteit verbetert. Op verschillende terreinen kan winst geboekt worden wanneer Frank en zijn collega’s een oplossing vinden om oevererosie tegen te gaan:

  • Waterkwaliteit blijft op peil
  • Verlies van bruikbare en gezonde agrarische gronden/bodems wordt ingedamd.
  • Biodiversiteit kan zich onder het juiste slootkantenbeheer verder ontwikkelen.

Uitdaging hackteam

Hoe ziet de ideale ‘natuurinclusieve’ slootkant eruit en wat is ervoor nodig om deze in de praktijk te ontwikkelen?

Lees hier meer over natuurinclusieve landbouw.

Hackathon – Boer en Business in Balans – bijwonen?

Wil jij de boer meehelpen met het oplossen van zijn casus, geef je dan hier op.

 

2019-06-03T12:26:07+00:00