Casus 4: Bloemkoolteler Wim wil de beste bloemkolen binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid

Je bent hier: Casus 4: Bloemkoolteler Wim wil de beste bloemkolen binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid

De provincie Noord-Holland organiseert dit jaar voor het eerst een driedaagse Hackathon Natuurinclusieve Landbouw: Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!. Het doel van deze Hackathon is om in teams van experts, studenten, wetenschappers, techneuten etc. samen praktische, innovatieve en natuurinclusieve oplossingen te vinden voor problemen van agrariërs.

 

Casus 4: Bloemkoolteler Wim wil de beste bloemkolen binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede groei. Veelgebruikte meststoffen zijn fosfaat en stikstof, die onder andere in kunstmest en dierlijke mest zitten. Onbenutte meststoffen komen in de bodem en in het water terecht. Dit kan het milieu belasten. Om die belasting zo veel mogelijk te beperken is er een mestbeleid, waarin gebruiksnormen zijn vastgesteld voor deze stoffen. Onder de huidige mestwetgeving wordt op dit moment de aanvoer van effectieve organische meststoffen meegeteld in de stikstof en fosfaat boekhouding, terwijl een constante geleidelijke aanvoer van organische stof cruciaal is om de bodemvruchtbaarheid in landbouw bodems te behouden.

Bloemkolenteler Wim Reus kan binnen de huidige mestwetgeving niet zijn organische stofgehalte op peil houden. Organische stof is de verzamelnaam voor al het materiaal dat zich in de bodem bevindt, dat afkomstig is van micro-organismen, planten en dieren. Humus is het traag afbreekbare deel van organische stof in de bodem. Behoud van organische stof is voor vollegrondsgroente telers van essentieel belang om op lange termijn kwalitatief hoogwaardige bloemkolen te blijven produceren.

Uitdaging hackteam

Hoe kan ‘boerenslimheid’ en adequate omgang met organische stof in de praktijk worden onderzocht en getest en hoe kan deze input leveren voor bodembestendig mestbeleid?

Lees hier meer over natuurinclusieve landbouw.

Hackathon – Boer en Business in Balans – bijwonen?

Wil jij de boer meehelpen met het oplossen van zijn casus, geef je dan hier op.

2019-06-03T12:25:18+00:00