De provincie Noord-Holland organiseert dit jaar voor het eerst een driedaagse Hackathon Natuurinclusieve Landbouw: Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!. Het doel van deze Hackathon is om in teams van experts, studenten, wetenschappers, techneuten etc. samen praktische, innovatieve en natuurinclusieve oplossingen te vinden voor problemen van agrariërs.

 

Casus 6: Biologische bloembollenteler John wil weten hoe hij zijn afzetmarkt kan vergroten.

 De teelt van biologische bloembollen heeft een groot milieuvoordeel. Tijdens de teelt voeden vele insecten zich met het stuifmeel en nectar van de biologische bollen. De vogelstand op het land is enorm gestegen, volgens de vogelteller van de Agrarische Natuurvereniging NH is het land van Huiberts voor Nederland het belangrijkste gebied voor de veldleeuwerik. Door de verhoging van organische stof in de bodem, wordt CO2 vastgelegd. Doordat een gezonde bodem werkt als spons, buffert hij water zowel in natte periodes als in droge periodes. Als er geen chemicaliën worden gebruikt in de teelt, kan er ook niets uitspoelen. Omwonenden hoeven niet bang te zijn voor toxische stoffen die in hun huis komen.

De biologische bollen van John Huiberts worden niet tegen een meerprijs aan de consument verkocht. Enerzijds is dat het gevolg van consumentengedrag, anderzijds ook gevolg van de wijze waarop de bollen op de markt worden aangeboden (marketing en specifieke verkoopkanalen). “Wij zijn kwekers en niet gespecialiseerd in kleinverpakkingen en verkoop aan consumenten of winkels”, aldus John.

Echter als duurzame bollen onvoldoende afzet vinden op de consumentenmarkt blijft ook de prikkel uit voor andere boeren om ook duurzame maatregelen te nemen op en rond hun bedrijf. Immers het kost dan alleen geld en levert voor de ondernemer niets op. Investeringen in bodem, water en biodiversiteit leveren op de korte termijn voor een ondernemer niet zo veel op. De impact op de bedrijfsvoering van natuurinclusieve maatregelen is pas na aantal jaren voelbaar ook qua opbrengsten.

Uitdaging hackteam

Waarom verkoopt de biologische bloembol maar matig tegen een eerlijke prijs? Hoe kan dat gedrag worden omgebogen én hoe kunnen nieuwe afzetmarkten en verkoopkanalen worden benaderd om deze biobol tegen een meerprijs te verkopen?

Lees hier meer over natuurinclusieve landbouw.

Meer over John Huiberts

Hackathon – Boer en Business in Balans – bijwonen?

Wil jij de boer meehelpen met het oplossen van zijn casus, geef je dan hier op.