De provincie Noord-Holland organiseert dit jaar voor het eerst een driedaagse Hackathon Natuurinclusieve Landbouw: Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!. Het doel van deze Hackathon is om in teams van experts, studenten, wetenschappers, techneuten etc. samen praktische, innovatieve en natuurinclusieve oplossingen te vinden voor problemen van agrariërs.

 

Casus 8: Adviseur LTO Gerben zoekt kringloopstrategen

 Vanuit het project vruchtbare kringlopen in Noord-Holland is het afgelopen jaar een belangrijk punt van aandacht boven komen drijven: er is behoefte aan een regionale kringloopstrategie in Noord-Holland. Alleen dan kan de landbouwsector daadwerkelijk in samenwerking met elkaar een kringlooplandbouw realiseren. Aandachtpunten daarin zijn van verschillende orde en grootheid. Er is behoefte aan een ‘brede’ aanpak die zicht richt op: kennis & onderwijs (toepassingen in de praktijk), beleid & wetgeving, consument & markt, en boeren & business.

Gerben: ”Het resultaat van het hackteam levert een 1e stap op om te komen tot een gezamenlijk afsprakenkader hoe een regionale kringloopstrategie Noord-Holland kan worden opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast geeft het een prikkel om de dialoog en samenwerking tussen de wisselteelt-telers gaande te houden.”

Het uiteindelijke doel is de realisatie van een ‘gezonde’ kringlooplandbouw in Noord-Holland.

Uitdaging hackteam

Het is een procesontwerp vraag: Welke stappen moeten gezet worden, met wie, hoe, wanneer, waarom en met welke snelheid om tot een kringlooplandbouw in subregio’s in Noord-Holland te komen. Welke hobbels kom je tegen? Wat heb je nodig? Welk type procesbegeleider is hierbij nodig?

Hackathon – Boer en Business in Balans – bijwonen?

Wil jij de boer meehelpen met het oplossen van zijn casus, geef je dan hier op.