Consumeren met aandacht.

Mindful consumeren… de tijd van gedachteloos consumeren is voorbij.
Consumenten aller landen verenigt u en koop verandering!
Koopkracht is macht tot verandering, macht om te beïnvloeden, macht om de toekomst van jezelf en je kinderen gestalte te geven. In te zetten op ontwikkelingen die mooi, hoopgevend en inspirerend zijn, mede bepalend te zijn.

What you see is what you get

Bij NLG Holland, een coöperatie van duurzame bollentelers, proberen we consumenten daartoe te verleiden, de relatie consument en product te verstevigen, een geloofwaardig verhaal te hebben. Ik consumeer dus ik ben… en wie ben ik dan? Ben ik die kiloknaller in het schap en alles wat daar bij hoort, de fantasieloze industrie die gaat voor de race to the bottom, voor bulk tegen zo laag mogelijke kosten maar hoge milieu en sociale kosten… met een mooi marketingplaatje daarop geplakt.
Of kan ik mij met trots identificeren met de producten die ik afneem, producten die zichzelf verkopen, what you see is what you get, een product waarbij het product zelf, de productiewijze en invloed op de omgeving belangrijke marketing en reden is om het te kopen.

De tulp, symbool voor Holland

Veel sectoren zitten gevangen in die race naar de bottom, ze zijn de expressie van een falend systeem en één van de dingen die daar verandering in kan brengen is een koerswijziging in de vraag. In de landbouw en specifiek in de bollenteelt is het niet anders, het product de tulp en het gevoel waarmee consumenten tulpen kopen staat ver af van de realiteit van de dagelijkse productie van bloembollen.
Een groen product als de tulp, het eerste zich ontluikende nieuwe leven in de lente, als symbool voor Holland, symbool voor de vitaliteit en schoonheid van de natuur past niet bij de huidige manier van produceren. Een productiewijze met gebruik van een grote hoeveelheden chemie en kunstmest die ten koste gaat van waterkwaliteit, een gezonde bodem en biodiversiteit. Initiatieven om de bollensector te verduurzamen moeten daarom tot ontwikkeling komen. Binnen NLG Holland zijn onze leden elke dag bezig met de verduurzaming van de teelt en weten we dat het een grote uitdaging is die veel investering, doorzettingsvermogen en innovatiekracht vergt.

Licht op groen

De ontwikkeling naar een duurzame teelt in de bollensector kan aanzienlijk versneld worden indien die verduurzaming ook vanuit de vraag ondersteund wordt. Dit biedt de betrokken telers de mogelijkheid om investeringen te doen die nodig zijn voor verduurzaming. Niet alleen door een voorspelbare vraag naar duurzame bollen maar ook in de vorm van een meerprijs zodat daarmee de risico’s en investeringen betrokken bij de zoektocht naar verduurzaming van de teelt kunnen worden afgedekt.

De overheid en de handel/export zijn bepalende partijen in de vraag naar duurzame bollen. Zij kunnen verandering kopen en de vraag naar duurzame bollen een beslissende zet in de goede richting geven. Dit is het moment om het te doen, alle lichten staan op groen!

Groen Kapitaal

Colja Corts, voorzitter NLG Holland.
Spreker op het Kenniscafé Biologische Bloembollen