Op zondag 12 juni organiseert de Stichting Beschermers Amstelland voor de 14de keer de Amstellanddag.

Op 55 locaties word je hartelijk ontvangen en kun je genieten van het prachtige cultuurhistorische landschap waarin boerderijen, natuur, kunst en recreatie hun plekje hebben. Het doel is bekendheid te geven aan dit gebied en te laten zien hoe belangrijk het is om dit gebied te beschermen.

Renske Peters, lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht voor de Amstelscheg

We spraken onlangs met Renske Peters over het gebied Amstelland en het belang ervan voor de stedelijke bewoners. Als voorzitter van Stichting Beschermers Amstelland zet Renske zich samen met het bestuur, de beschermers en de vele vrijwilligers in om de ideale combinatie te blijven behouden tussen. de wereldstad Amsterdam en het omringende landelijk gebied. Rust en ruimte binnen handbereik.

Een stukje geschiedenis.

We gaan even terug in de tijd. Niet zo ver in de tijd toen Rembrandt zijn landschappen langs de Amstel schilderde, maar terug naar begin 1900. De groeiende stad Amsterdam heeft ademruimte nodig. Het groen kreeg in 1934 een prominente plek in het AUP (Algemeen Uitbreidingsplan). Renske: “Amsterdam moest niet langer als een uitdijende olievlek naar buiten groeien maar als een hand met vingers. Het landschap dringt tussen die vingers diep door in de stad. Zo houden alle inwoners snel toegang tot het groen en de open ruimte.”

Amsterdam verdubbelde in die tijd in omvang. Het ontstaan van de groene scheggen was een feit. Dit model werd het vingerstadmodel genoemd. Met de groene scheggen kan de dynamiek van de stad in balans gebracht kon worden. Aan de zuidkant van de stad is de Amstelscheg waar je binnen zo’n 10 fietsen minuten vanuit de stad je in het fraaie cultuurhistorische landschap kunt komen.

De rol van water

Renske:” Al vanaf jongs af aan ben ik gefascineerd door water en de grote invloed van water op onze samenleving. Als het water niet op orde is heeft dat grote gevolgen voor de verdere ontwikkeling. Water is enorm belangrijk voor de veiligheid, ons eten, onze gezondheid en de natuur. Dat bepalende van water interesseert me enorm. Als je klimaatverandering wilt aanpakken, dan speelt water een belangrijke rol,” zegt Renske. “Rood, groen en blauw in en om de stad moet in balans zijn. Dan kom je tot goede stedenbouw en kun je mensen best in grote dichtheden laten leven.

De bewustwording dat in de stedenbouw water meer sturend moet worden, zal nog meer moeten toenemen. Ook in het landelijk gebied zoals in Amstelland speelt water een grote rol. De bodemdaling in de veenweidegebieden zoals in de polder de Ronde Hoep zal sterk moeten worden teruggedrongen. De weidevogels, hier nog volop aanwezig, houden van een hogere waterstand, de biodiversiteit staat onder druk. Verbetering van de waterkwaliteit is noodzakelijk. Voor calamiteiten met te veel water komt er een noodoverloop in de polder de Ronde Hoep. Een aanpak van de droogte is ook nodig Er zal meer water moeten worden vastgehouden. De Amstel speelt een cruciale rol. Voor het behoud van de waarden van Amstelland zal er het nodige moeten worden aangepakt. De problematiek is urgent en wordt steeds meer acuut. Het is maar zo 2050. “

De Amstelscheg en de druk van de stad

Renske: ”Ik ben inmiddels met pensioen maar zet me naast lid van het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht in voor de Amstelscheg. Het is een prachtig cultuurhistorisch landschap waar de Amstel de blauwe verbinding vormt tussen stad en land. De groene long van Amsterdam geeft de stad letterlijk lucht. In tijden van corona is de Amstelscheg een belangrijk gebied gebleken. Vanuit de Stichting Beschermers Amstelland volgen we kritisch de overheid, initiëren we de dialoog door het organiseren van Amstelland ontmoetingen en geven bekendheid aan Amstelland door het organiseren van de Amstellanddag.”

:Gemeenten waterschap, provincie, inwoners, en boeren, allen zijn zij betrokken partijen. Samenwerking is belangrijk maar ook moet helder zijn wie doet wat en wie houdt er regie over? Welk instrument zetten we in? Vandaar dat het zo belangrijk is dat we met elkaar om tafel moeten blijven gaan. We mogen dit gebied niet opgeven voor de verstedelijking en zullen voor het behoud van de waarden van dit bijzondere cultuurhistorische landschap moeten verduurzamen. De landbouw speelt een cruciale rol. Niks doen is geen optie.”

De Amstellanddag

Sinds 2006 bestaat de Stichting Beschermers Amstelland.  De Amstellanddag is een icoon geworden.  Na twee keer te hebben moeten overslaan door corona gaat het gelukkig nu weer door. Er was direct groot enthousiasme onder de deelnemers om mee te doen en op meer dan 55 locaties zijn er activiteiten. We hopen hiermee het draagvlak weer te vergoten voor het behoud van de groene long.

Gedeputeerde Esther Rommel: ”De Amstelscheg is een groene parel, op steenworp afstand van Amsterdam. Dit bijzondere gebied is niet voor niets verkozen tot Noord-Hollands meest bijzondere landschap. De druk op de Amstelscheg is echter groot. Samen met onze partners gaat de provincie werken aan verschillende uitdagingen, zoals een toename in recreatief gebruik, de omslag naar natuurinclusieve landbouw en het versterken van de natuur. Daardoor blijft de Amstelscheg ook voor de toekomst behouden.”

Wil je ook beschermer worden? Lees er hier meer over.

Wil je meer weten over het gebied? Dat kan hier.