Straten als aanjager voor meer biodiversiteit

 

Biodiversiteit is de motor van al het leven. Toch richten we onze straten niet vanzelfsprekend zo in dat ze biodiversiteit bevorderen.

Duizenden straten vormen een machtig netwerk dat veel beter ontsloten en benut kan worden voor de ontwikkeling en verspreiding van talloze organismen. Onze straten kunnen zo bijdragen aan het veerkrachtig en leefbaar houden van ons land. Deze nieuwste krant laat zien hoe op elk niveau in onze leefomgeving aan het vergroten van de biodiversiteit gewerkt kan worden. Als één van de partners hebben we meegedacht met deze 6de krant en zijn erg trots op het resultaat. Afgelopen vrijdag reikten we dan ook de StraaDkrant uit aan gedeputeerde Esther Rommel en meerdere deelnemende wethouders van de plant-estafette in Heemskerk. Lees vooral verder.

Van onschatbare waarde

Wereldwijd is er door menselijk handelen veel oorspronkelijke natuur verloren gegaan, waardoor de biodiversiteit fors is afgenomen. Wetenschappers schatten in dat in het jaar 2000 slechts 15% van eerder in Nederland voorkomende soorten resteerde (PBL, 2016). Wel lijken steeds meer soorten zich aan te kunnen passen aan het leven in de stad. Straten zijn leefgebieden voor allerlei organismen en vormen een machtig netwerk in de stad. Straten bieden volop gelegenheid de biodiversiteit van de stedelijke omgeving te vergroten en de stad veerkrachtiger te maken. Een biodiverse stad begint bij een biodiverse straat.

Hoe rijk is de straat?

Biodiversiteit is overal en dichtbij. Als je de straat zou ‘uitschudden’ zie je met welke organismen we samenleven. Ze leven in hoeken en gaten, in de poriën van de stad. Als radertjes werken de vele organismen samen om de verschillende kringlopen op aarde in beweging te houden. We kunnen de straat zo ontrafelen naar vijf geografische eenheden: het bodemleven, het waterleven, planten, dieren en de wereld van mensen. Het geheel kun je zien als een motor die door de biodiversiteit blijft draaien. Hoe robuuster de motor, des te sterker het systeem.

Wat kun je doen?

Onderzoek hoe jouw straat deel uitmaakt van het machtige netwerk van straten en verbindingen. En zie wat er nu al leeft! Op basis van eigenschappen van de bestaande omgeving en nieuwe opgaven ontwerp je een habitat voor verschillende organismen. Denk al na over het toekomstige beheer. In zes stappen die een samenhangend proces vormen, komen we tot op­lossingen voor een biodiverse straat.

De biodiverse straaD

Een biodiverse straaD zorgt voor verbindingen, voedsel, veiligheid, verblijf- en voortplantingsplekken en bovenal variatie. Een biodiverse straat maken is één samenhangend geheel ontwerpen voor mens, plant, dier, bodem- en waterleven. Samen vormen zij de motor van de biodiversiteit.

Open hier de zesde straaDkrant en lees hoe op elk niveau in onze leefomgeving aan het vergroten van de biodiversiteit gewerkt kan worden. Wil je gedrukte exemplaren van straaDkrant 6 ontvangen? Neem dan contact op via info@bsla.nl De eerdere edities kun je downloaden via: www.destraad.nl.

In dit project werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen aan het transformeren van straten. Van straat tot straaD, de straat voor een beter leefklimaat. Een mooi voorbeeld van het werken in de netwerksamenleving. In 2013 nam BoschSlabbers het initiatief voor de straaD. Zij verwonderden zich over de inrichting van onze stenige straten. Kan dat nu niet slimmer, socialer en klimaatadaptiever? Met dit idee heeft zij samen met Buro Bergh partners bereid gevonden om samen te onderzoeken hoe onze straten en buurten in de toekomst er uit zouden kunnen en moeten zien. De kranten zijn in nauwe samenwerking met onze partners ontwikkeld. De partners brachten elk – naar kunnen – kennis, tijd en/of geld in om deze zes uitgaves mogelijk te maken.

Copyright © 2022 BoschSlabbers, All rights reserved.