Martijn Struijf, projectmedewerker Landschap Noord-Holland, beschreef voor ons de natuurwerkdag van 9 februari 2019. Wat doen de vrijwilligers op deze dag? Hoe ervaart Martijn het?

 

Het is gelukkig droog

De wekker gaat af en gespannen kijk ik naar buiten. De weersvoorspellingen voor vandaag zagen er somber uit want het was de hele week al stormachtig en dan zou het vandaag ook nog eens de hele dag gaan regenen. Een zucht van opluchting als ik zie dat het buiten droog is en er amper wolken te bespeuren zijn. Voor mijn werk bij Landschap Noord-Holland gaan we vandaag een nieuwe singel aanplanten. Eigenlijk hadden we dit eind januari willen doen maar vanwege de vorst kregen we geen schep de grond in en hebben we besloten het uit te stellen naar vandaag.

Welke struiken worden er vandaag geplant en waarom

Met mijn werkkleding aan rijd ik vervolgens richting de Oosterbuurt in Castricum. Samen met 12 vrijwilligers gaan we 130 vogel- en insectvriendelijke struiken aanplanten. Deze singel in Castricum is bij vogelliefhebbers vooral bekend als de laatste plek waar de boomvalk succesvol gebroed heeft. Een laaghangend zonnetje schijnt in mijn ogen als ik rond kwart voor negen het terrein opkom. Ondanks de harde wind valt het me mee hoe koud het is. Ik zet de koffie en thee klaar en langzaam druppelen de eerste vrijwilligers binnen.

Nadat de groep compleet is, gaan we aan de slag en lopen we richting het gereedschap. Handschoenen worden aangedaan, laarzen worden aangetrokken en grondboren en steekschoppen worden tevoorschijn getoverd. We gaan met de bosmaaier en motorgrondboor aan de slag en alle struiken worden gesorteerd en netjes klaargelegd. Dat is nog een behoorlijke klus omdat er in totaal negen verschillende struikensoorten geplant gaan worden. Deze struiken zijn speciaal samengesteld zodat er tussen de periode februari en september voldoende bloeiende struiken in de singel te vinden zijn. Zo bloeit de gele kornoelje al vanaf februari en maart gevolgd door bos wilg, grauwe wilg en sleedoorn tot en met april, de eenstijlige meidoorn en Gelderse roos in mei en juni, wilde liguster, hondsroos tijdens de zomermaanden juni en juli en de vuilboom bloeit het langst van allermaal vanaf april tot en met september.

De fladder iep, een interessante waardboom

Naast struiken worden ook een tiental fladderiepen aangeplant die uiteindelijk zullen uitgroeien tot solitaire bomen. Het leuke aan de fladder iep is dat het een interessante waardboom is voor vlinders en insecten met een bloeiperiode van maart tot april. De populieren die er nu staan zullen op een gegeven moment uitvallen en dan is het mooi dat deze iepen hun plaats overnemen.

Meer broedgelegenheid voor vogels en voedsel voor insecten

Tegen het einde van de ochtend zijn we behoorlijk opgeschoten en de meeste struiken en iepen staan al in de grond. De harde wind zorgde ervoor dat de fladderiepen moeite hadden om overeind te blijven. Als een speer worden er boompalen gehaald die vakkundig in de grond worden geslagen. Deze boompalen zorgen voor extra stevigheid en worden na een aantal jaar weer weggehaald als de boomwortels stevig genoeg zijn. Tussendoor kregen we ook nog bezoek van Arnold Kuijs van de gemeente Castricum. Samen met Arnold hebben we het plantensortiment samengesteld en bepaald hoe groot de nieuwe singel gaat worden. We hebben de singel zelfs nog een meter kunnen uitbreiden met de struiken die over waren. Dit zorgt voor nog meer broedgelegenheid voor vogels en voedsel voor insecten. Ook zoogdieren zoals egels, muizen en marters kunnen gebruik gaan maken van deze nieuwe singel.

Zelf een Natuurwerkdag organiseren?

Als het je leuk lijkt om zelf een natuurwerkdag te organiseren dan is het belangrijk dat je toestemming hebt gevraagd bij de terreineigenaar. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van struiken en heggen, het aanplanten van besdragende struiken en bomen of het aanleggen van je eigen wilde bijenlocatie. Als je hier meer over wilt weten dan kun je het team Betrekken bij Groen een mail sturen via betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl.

Leerzaam, gezellig en apetrots

Ik verwonder me altijd weer hoe gezellig en leerzaam een natuurwerkdag is. Je spreekt elkaar in een andere omgeving, je leert van elkaar en bent actief bezig in de frisse buitenlucht. Daarnaast heb je nog jaren plezier van resultaat wat je met elkaar hebt neerzet en dat is iets waar je apentrots op mag zijn. Ik wil iedereen weer bedanken voor de hulp en het enthousiasme waarmee jullie in de Oosterbuurt aan het werk zijn. Hopelijk kunnen we andere dorpen en bewoners inspireren om hetzelfde te doen en zo samen met elkaar de natuur en het landschap in Noord-Holland steeds weer een stukje mooier te maken.

Tekst: Martijn Struijf

Meer info; Natuurwerkdag