Door veel vrijwilligers wordt er op de Ruige Hof hard gewerkt om de biodiversiteit te herstellen, te bevorderen en de informatie hierover te verspreiden. Een oase aan biodiverse bedrijvigheid. Wij spraken in 2021 met coördinator Linda en bioloog Bart over hun ‘speel’ tuin.

 

Natuurwerkdag

Op vrijdag 4 november geeft gedeputeerde Landschap en Natuur, Esther Rommel het startsein bij natuurvereniging De Ruige Hof voor de 21ste landelijke Natuurwerkdag. Dé dag waarop iedereen in Nederland kan meedoen met klussen in de natuur. Deze werklocatie ligt mooi aan de rand van de stad. Vrijwilligers gaan in dit oude veenweidegebied met slootjes, knotbomen en hooilanden samen aan de slag met maaisel afvoeren, knotwilgen knotten, takken verslepen en wilde rozen intomen. Versterken van de biodiversiteit staat daarbij voorop. En naast het onderhoud van natuurterrein onderhouden de vrijwilligers ook nog een prachtige heemtuin en een medicinale kruidentuin.

Gedeputeerde Esther Rommel: “Noord-Holland heeft heel veel mooie natuur- en cultuurlandschappen. Op deze plek zie je bij uitstek hoe je natuur met stadsbewoners verbindt. Want al het moois bij de Ruige Hof kan alleen voortbestaan door de actieve en enthousiaste inzet van vrijwilligers. Zij organiseren allerlei activiteiten en betrekken scholen en bedrijven. Niet alleen op de jaarlijkse Natuurwerkdag zijn de vrijwilligers actief, maar het hele jaar door werken ze met plezier met elkaar samen om de natuur van Klarenbeek en de Riethoek vooruit te helpen. We vinden het belangrijk dat er voldoende leefgebieden zijn voor dier- en plantsoorten, hulp van vrijwilligers is daarbij onmisbaar.”

De Ruige Hof

Bij het betreden van de Ruige Hof werden we verwelkomd door een groots concert van kwelende vogeltjes. De Ruige Hof ligt binnen de stadsgrenzen van Amsterdam- Zuidoost. Sinds de oprichting in 1987 probeert de vereniging om de natuur dichter bij de stadsbewoner te brengen. Ook de jeugd moet hier een mooie kans voor krijgen. Op zaterdag 10 september startte bijvoorbeeld de Natuuravonturenclub weer voor kinderen vanaf 6 jaar uit Abcoude / Amsterdam Zuidoost. Bart:” Middelbare scholen geven ook graag veldwerkles op ons terrein.” Educatie over natuur is een erg belangrijk onderdeel om bewustwording over de natuur te verkrijgen. Om dit te verwezenlijken worden veel activiteiten georganiseerd, zoals het onderhouden van twee natuurterreinen (Klarenbeek en de Riethoek), een wilde plantentuin en een natuurcentrum als verzamelpunt. Maar ook deelt de Ruige Hof graag hun kennis door middel van het organiseren van wandelingen met als onderwerp de natuur, vogels en bijvoorbeeld het tellen van vlinders en kikkers. Kortom een bedrijvig, groen paradijsje vol van biodiversiteit.

 

Vrijwilligers

Zoals vele verenigingen is ook de Ruige Hof afhankelijk van de hulp van vele vrijwilligers. Er is ook veel te doen. Ruwweg kun je deze groep verdelen in drie categorieën. De tellers, vertellers en herstellers. Het inventariseren van de natuur rondom de Ruige Hof monitoring van de nachtvlinders en bastaardkikkers. De kennisdeling over de vogels in het gebied wordt gedaan door de vertellers en de herstellers zijn vaak op de woensdagen en vrijdagochtenden te vinden. Niet alleen krijg je als vrijwilliger cursussen om je kennis op te spijkeren. Mocht je je hierin herkennen, geef je dan zeker op als vrijwilliger. Linda: “Binnen onze vereniging geven we enorm veel vrijheid zodat de vrijwilligers kunnen doen waar ze blij van worden en goed in zijn. De kunst is om iedereen te horen en het in goede banen te leiden. Er is altijd wel iets te doen.” Via Landschap Noord-Holland wordt gezorgd voor materiaal zoals handschoenen, regenkleding en gereedschap.

 

IJsvogelhut

Al sinds 2007 is het mogelijk om als fotograaf een plekje in de hut te huren. Hier kun je in alle stilte genieten van de prachtige ijsvogel. Hoe deze af en aan vliegt tijdens de broedperiodes. Er is hiervoor een broedwand aangelegd. De vogeltjes maken hier al jaren dankbaar gebruik van en het is dan ook bijzonder om dit van zo dichtbij mee te maken. Op woensdagen is de ruimte beschikbaar voor leden van de Ruige Hof. De opbrengsten van de verhuur worden gebruikt voor aanpassingen van de broedwand, renovatie van de hut en onderhoud van de Ruige Hof. Een win-win dus. Neem vooral een kijkje op hun Facebookpagina voor mooie foto’s van de ijsvogel.

 

 

 

Meer over de natuurwerkdag

In heel Nederland doen 79.000 enthousiaste mensen mee, in Noord-Holland zo’n 11.000. Wil je op deze speciale dag ook iets doen voor de natuur en de soortenrijkdom? Zoek een klus | Natuurwerkdag. Al 20 jaar coördineert natuurorganisatie Landschap Noord-Holland de Natuurwerkdag in onze provincie.

 Zin om mee te doen?

Er zijn nog allerlei activiteiten waarbij de Ruige Hof de steun van nieuwe vrijwilligers kan gebruiken. Belangstellenden kunnen dan op maandag of woensdag bellen met het natuurcentrum: 0294-285021.

Tekst en fotografie: Rogier Reker, community manager Groen Kapitaal