We vroegen Adnan naar zijn droom en zijn visie over natuurinclusief, biodiversiteit en Groen Kapitaal. ‘Met alleen een spits kun je niet scoren’, samenwerken is het sleutelwoord.

 

Droom

Stip op de horizon is “natuurinclusief is het nieuwe normaal…”
Dat woord hebben we in de toekomst dan ook niet meer nodig, want we profiteren optimaal van Groen Kapitaal.
Ik heb het al vaak gezegd: “Ik ben een èchte Amsterdammer en voor dat ik gedeputeerde werd had ik weinig van doen met de natuur.”
Nu – twee jaar later – ben ik enorm onder de indruk van de diversiteit van de natuur in Noord-Holland. Ik heb al zoveel verschillende mooie natuurgebieden bezocht, soms zelfs twee totaal verschillende unieke natuurgebieden op één dag.

Waarom Groen Kapitaal

Ik ontving recentelijk de monitoringsresultaten over de stand van de biodiversiteit en een onderzoek naar de achteruitgang van insecten.
Na het lezen van deze resultaten ben ik er nu nog meer van overtuigd dat het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de kwaliteit van en betrokkenheid bij natuur een belangrijke gezamenlijke urgente opgave is.

Ik ben dan ook trots op en onder de indruk van alle mensen – professionals, betrokken ondernemers en vele vrijwilligers – die aan de slag zijn om het tij te keren.
Het mooie is dat ze dit doen vanuit de urgentie om biodiversiteit te behouden en te versterken, maar ook omdat het een meerwaarde heeft voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van hun bedrijf, gezondheid of de klimaatopgave. Dat spreekt me aan in de aanpak Groen Kapitaal: het goede initiatief en vooral ook de initiatiefnemers met hún verhaal staan centraal.

Waar staan we nu

We zijn aan de slag met mooie voorbeelden hoe het wel kan, de koplopers zijn de Groen Kapitaal initiatieven en de partners die hen steunen. Voorbeelden genoeg: Grass2Grit, Voedselbos de Groene Oase, en Bioborder, Tiny Forest, Gezond Natuurwandelen, Beter in het Groen en natuurlijk alle agrarisch ondernemers die zich inzetten voor een natuurinclusief bedrijf.  Zie ook ons platform en magazine.

Een mooie volgende stap

Mijn ambitie is dat we bij alle opgaven waar we voor staan – van klimaatopgave tot woningbouwbehoefte en gezond voedsel – investeren in Groen Kapitaal en daar op termijn allemaal van profiteren.
Gemeenten zijn op allerlei verschillende manieren in gesprek over groen, via de speciale toolbox voor gemeenten. We hopen dat we straks een Noord-Hollands netwerk van groene gemeenten hebben, waar elke gemeente in mee doet.
Voor biodiversiteit in de stad verkennen we de mogelijkheden via GroenSpoor in regio Alkmaar, eind januari gaan we hier op GroenSafari om kansen te bekijken en bespreken. In de door het rijk goedgekeurde Regiodeal ZaanIJ, die momenteel wordt uitwerkt is het ook de ambitie om gezond groen en de bereikbaarheid daar een plek te geven in deze complexe verstedelijkingopgave.

Voor biodiversiteit op het platteland werk ik nauw samen met mijn collega Jaap Bond. Samen werken we via natuurinclusieve landbouw aan de verbinding tussen natuur en landbouw. Het gaat er daarbij om zowel de natuur als de landbouw te versterken door van elkaar te leren. Dat kan doordat boeren natuurorganisaties helpen bij het beheer en doordat natuurorganisaties meedenken met boeren over functionele agrobiodiversiteit zoals plaagbestrijding, kruidenrijk grasland en bodembeheer.

Vorig jaar hebben we als een van de partners van de Green Deal Infranatuur een inspirerend symposium gefaciliteerd. Nu wordt deze deal succesvol afgerond. Infranatuur als begrip en de potentie die al die bermen en dijken hebben voor de biodiversiteit staan daarmee op de kaart.
Voor groene zorg is een nieuwe Green Deal Duurzame Zorg gesloten en zijn we in gesprek gegaan met huisartsen en bedrijfsartsen voor versterking van het concept Beter in het Groen of specifiek gericht op werkgevers: Vitaal in het Groen.

Samenwerking

Ik ben voetbalfan en in die termen: met alleen een spits kun je niet scoren. Of in wielrentermen, we moeten van koploper naar peloton. Dat betekent niet alleen aan de slag gaan, maar er een teamprestatie van maken. Groen Kapitaal richt zich op het leggen van verbindingen. Nu nog vooral tussen koplopers onderling of partners die kunnen helpen.
Want Groen Kapitaal gaat veel verder dan natuur op zichzelf. Daarom werk ik ook nauw samen met collega gedeputeerden om de verbinding met hun portefeuilles te leggen.

Tot slot

Natuurinclusief is nu nog niet vanzelfsprekend. We moeten met elkaar een stapje meer zetten om kansen te blijven bespreken en concreet te maken. Het heeft ook geholpen dat de Staten hiertoe opdracht hebben gegeven om meer te doen aan de biodiversiteit.
We moeten dus samen die extra stappen gaan zetten. We zijn de aanpak Groen Kapitaal begonnen met de filosofie “toeval organiseren”. Daar zijn we inmiddels goed in geworden en dit congres is daar een mooi voorbeeld van. Maar ik ben niet iemand die alleen vaart op ‘toeval’ maar juist van het plannen en verbinden.
We zijn met Groen Kapitaal goed op weg en ik heb dus een visie en droom. Ik hoop dat mijn droom uitkomt en dat Groen Kapitaal een instituut wordt waar niemand omheen kan.
Een kennisinstituut in Noord-Holland dat voorloopt en uniek is.
Een kennisinstituut voor de biodiversiteit. Dat is mijn droom.

 

Genoemd in dit blog:

Natuurinclusieve landbouw / Grass2Grit / Voedselbos de Groene Oase / Bioborder / Tiny Forest / Gezond Natuurwandelen / Beter in het Groen / Toolbox voor gemeenten / Vitaal in het Groen / GroenSpoor