We vroegen Esther naar haar droom en haar visie over biodiversiteit en Groen Kapitaal. ‘Iedereen moet kunnen genieten van de natuur die Noord-Holland rijk is’.

 

Respect voor de natuur

Als meisje hielp ik mijn vader vaak op zijn bollenbedrijf. Hij was een vooruitstrevende bollenboer. Ik herinner me dat in de schuur bakken en bakken met beschimmelde bloembollen stonden. Het was de gewoonste zaak van de wereld voor hem om de bollen niet met gif te behandelen. Gestoken in witte zachte handschoenen verwijderden we één voor één schimmel van de duizenden bollen. En dat met temperaturen onder het vriespunt. Respect voor de natuur heb ik van jongs af aan meegekregen.

Mijn droom

Mijn droom voor Noord-Holland is een groene en gezonde provincie. Iedereen moet kunnen genieten van de natuur die Noord-Holland rijk is. Ik woon bijna naast het Noordhollands Duinreservaat en loop er regelmatig een rondje om uit te waaien. Ik herken de blikken in de gezichten van mensen die ik tegenkom: even weg van alle hectiek, genietend van de omgeving.

De vanzelfsprekendheid waarmee we door dit soort unieke natuurgebieden wandelen verdwijnt echter. De biodiversiteit is de afgelopen decennia ontzettend afgenomen. Ik zie de uitdaging om de biodiversiteit niet alleen te behouden, maar zelfs te versterken. Denk daarbij aan de populatie weidevogels weer opkrikken, de beste leefomstandigheden voor bijen creëren en een evenwicht in populaties flora en fauna terugbrengen. Daardoor krijgen zoveel mogelijk dieren en planten weer de ruimte die ze nodig hebben zonder dat de één de ander verdringt. Ik ga aan de slag om in deze coalitieperiode 3000 ha natuur te realiseren, daar ligt de basis van behoud en versterken van de biodiversiteit.

 

Slimme oplossingen samen bedenken

Mijn droom realiseren kan ik echter niet alleen, zeker niet als ik ook de biodiversiteit buiten de natuurgebieden wil versterken. Daarom ben ik ook zo trots op Groen Kapitaal. Zij krijgen het voor elkaar om met bewoners, organisaties en agrariërs te zoeken naar oplossingen. In het voorjaar organiseerde Groen Kapitaal met diverse partners bijvoorbeeld de hackathon Boer en Business in Balans. In een hackathon is het de bedoeling dat professionals met verschillende achtergronden samen oplossingen bedenken voor een aangebracht probleem. Tijdens Boer en Business zochten boeren naar manieren om hun afzet direct bij de consument te krijgen. Of naar een oplossing hoe de slootrand zodanig eruit kan zien dat insecten baat hebben bij de bloemen en koeien uit de sloot kunnen blijven drinken. 

Blog GreenBase OORgineel 1

Samenwerken met de natuur

Een ander voorbeeld is de samenwerking met onder andere de gemeente Haarlemmermeer in GreenBASE. Om natuurinclusieve landbouw te stimuleren wordt per boerenbedrijf een plan gemaakt dat zich richt op erfbeplanting, nestkasten, sloten en akkerranden. De gemeente onderhoudt de bermen en studenten en vrijwilligers monitoren welke soorten voorkomen. Dat levert een win-winsituatie op voor boeren èn natuur. Lieveheersbeestjes en zweefvliegen bestrijden bladluis, de torenvalk en kerkuil eten muizen en vleermuizen en kwikstaarten eten vliegen. Deze diersoorten hebben op hun beurt voedsel en schuilplaatsen nodig. Insecten hebben bloemen nodig voor voedsel en vogels gebruiken hagen en bomen als rust-, schuil- of broedplaats.

Groene gezonde leefomgeving

Ik begon mijn droom met de wens dat iedereen kan genieten van de natuur, dat geldt ook als je niet direct naast een natuurgebied woont. Een dagelijkse dosis “vitamine G(roen)” is goed voor je gezondheid, alleen al door ernaar te kijken. Daarnaast nodigt groen uit tot bewegen en ontspannen en draagt groen in de stad bij aan klimaatadaptatie, omdat het water opvangt en hittestress verminderd. Dus behalve dat mensen van onze natuurgebieden kunnen genieten wil ik ook graag de natuur naar de mensen brengen. Ook hierin sta ik niet alleen gezien de vele initiatieven op dit vlak. Vaak gebeurt dit met inzet van super enthousiaste vrijwilligers. En natuurlijk kan iedereen ook heel dicht bij huis beginnen in de eigen tuin of zelfs op het balkon. Een leuk project in mijn eigen woonomgeving om verstening van tuinen tegen te gaan is “bioborders” in samenwerking met vele partijen op de nieuwbouwlocatie Melco. Daarmee krijgen we niet alleen een mooie nieuwe wijk, maar leren de bewoners elkaar meteen op een leuke manier kennen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de vele groene initiatieven van het platform van Groen Kapitaal. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Dit platform heeft een enorm netwerk dat net dat duwtje in de rug kan geven. Samen zorgen we voor een groen en gezond Noord-Holland.

Volg Esther op twitter of Instagram