Inge den Hartog, was coördinator bij Greenpeace, is kunstenaar bij Gaudí Experience en initiatiefneemster van stichting de Groene Oase in Koedijk. Een voedselbos, paddenpoel en pluktuin. Voor ieder wat wils.

 

De Groene Oase? Is er niet al genoeg groen in Noord-Holland?

Naast woonwijken en industrieën is groen heel belangrijk. Bomen zijn de longen van onze aarde… zonder bomen zou leven op deze planeet aarde onmogelijk zijn dus is dát wat we doen.  We planten op ‘ons’ stukje aarde een fruitbomenweide (we hebben dit jaar met NL Doet meer dan 1000 bomen en stuiken geplant) én volgend jaar gaan we met NL Doet bomen planten voor ons voedselbos, waar iedereen de vruchten van kan plukken. Groen Kapitaal betekent dat je bij de Groene Oase vrij toegankelijk fruit kunt plukken zonder dat je daarvoor hoeft te betalen, niet alles draait om geld.

Wat wil De Groene Oase bereiken?

De doelstellingen van De Groene Oase zijn: Het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de leefomgeving, educatie voor kinderen en volwassenen en sociale verbinding tussen mensen. Het is de bedoeling dat iedereen mee kan doen. De aarde is immers van iedereen!

Hoe ben je op het idee gekomen?

Door onverwacht contact van de initiatiefnemer Sjaak van der Woude, die op zoek was naar grond voor een helende tuin en de projectleider Hillebrand Breuker, Groen Kapitaal van de provincie, die op zoek was naar initiatiefnemers voor een ‘hemelse tuin’ op provinciale grond, kwam alles bij elkaar. Na een afstemming met het door de provincie aangewezen landschapsactivator Hemelse Natuur zijn we met elkaar in zee gegaan.
De provincie Noord-Holland heeft zich met ‘Groen Kapitaal’ ten doel gesteld biodiversiteit te stimuleren en mens en natuur nadrukkelijker met elkaar te verbinden. Met deze doelstelling in het achterhoofd is het perceel beschikbaar voor een duurzaam gebruik en beheer. Vanuit de omwonenden is een gebruiker bereid gevonden om het betreffende bermperceel te transformeren tot een plek waar de ‘Groen Kapitaal’-doelen gerealiseerd kunnen worden.

Waar ligt dat voedselbos?

Net buiten Koedijk (Gemeente Langendijk) bevindt zich een bermperceel van circa 5 hectare groot, op de kruising van de Kanaaldijk en de N504. Momenteel is het stuk grond in gebruik als natuurlijke berm. Tot voor kort stonden er op dit perceel populieren welke zijn gekapt. Doordat het perceel is doorsneden door de N504 hebben we te maken met een noordelijk en zuidelijk gedeelte. Het zijn fantastische wilde stukken natuur zonder milieubelasting. Het gebied ligt vlakbij de Noordzee, aan de rand van het Noord- Hollandse duingebieden en is gelegen in een zeekleilandschap. Het gaat om een ontwaterd poldergebied dat rond één meter onder zeeniveau ligt. Door de zeeklei en het hoge waterpeil betreft het een vegetatiecomplex van “ingedijkte moerassen met Zomereiken- Essen en Essen,-Iepenbossen” (Alterra). Het perceel ligt op plusminus 10 minuten fietsafstand van de dorpskernen Koedijk en Bergen, recreatieplas de Zomerdel en de duinen. Bij de inrichting van het terrein zal de bestaande situatie zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

Waar haal jij je inspiratie vandaan?

Mijn belangrijkste inspiratiebron is Antonio Gaudí, hij laat zien dat de wereld maakbaar is, oprecht ontroert door wat zoveel mensenhanden kunnen maken. Want Gaudí werkte niet alleen, dat deed hij met een heleboel andere vaklui en heden ten dagen wordt er nog steeds gewerkt aan zijn ‘Sagrada familia’.
Als je grote dingen wilt doen kun je dat niet alleen en dát inspireert me.

Ambachtsvrouw bij Gaudí Experience, wat houdt dat in?

Mijn liefde voor het ambacht overdragen aan iedereen die een ervaring wil hebben in het construeren en decoreren met kleuren. Dit betekent werken met de handen en gezamenlijk iets maken wat de tanden des tijds kan doorstaan.

Hoe ziet jouw week eruit?

3 dagen in de week werk ik (in de kapsalon)
2 dagen in de week doe ik vrijwilligerswerk voor de Groene Oase
2 dagen in de week ben ik bij mijn lief of is hij bij mij

Wat zou je nog graag bereiken?

Ik zou graag samen met anderen een Gaudíaans bijenhotel/moestuinmuur willen maken met daarnaast een Gaudíaans pad zodat de oase ook toegankelijk wordt voor rolstoelgebruikers en de scootmobiel. Verder zou ik graag willen dat we 100% duurzaam worden dus gebruik kunnen maken van duurzame energie, elektrisch gereedschap en duurzaam vervoer, zodat we écht iets kunnen doen aan schone lucht in Nederland.
Ook zou ik graag zien dat Nederland diervriendelijker wordt; dat koeien, paarden en schapen in de wei schaduw kunnen vinden onder bomen. Deze zomer hadden dieren in de wei het ècht te warm en lagen op apegapen langs de sloot, een afschuwelijk gezicht! Waarom mogen er geen bomen staan in ons weidelandschap?
Daar zou echt verandering in moeten komen…

Wat is jouw boodschap?

Wees lief voor elkaar en voor alles wat groeit en bloeit!

Groen Kapitaal

Kun je nog hulp gebruiken?

Ja zeker! Wij zijn op zoek naar bezige bijen die mee willen helpen om er samen iets moois van te maken. Helpende handen zijn zeer welkom!
We kunnen hulp gebruiken in ons communicatieteam, ons creatie team en in ons snoei en maai team…

Groen Kapitaal

 

Voor meer informatie:
https://degroeneoase.eu/vrijwilliger-worden/
https://www.facebook.com/pages/biz/cause/Stichting-De-Groene-Oase-Koedijk-181407229053885/
https://www.linkedin.com/in/inge-den-hartog-74735a13/