Dat is het DNA van Groen Kapitaal en de initiatieven die we begeleiden. Met deze instelling hopen we gezamenlijk onze doelen op het gebied van biodiversiteit te verbinden en anderen te inspireren en te stimuleren. Nu het eind van het jaar in zicht is, de natuur zich klaarmaakt voor de koude periode is het een mooi moment om met warme gevoelens terug te kijken naar de successen van het afgelopen jaar.

Wat hebben alle Groen Kapitaal initiatieven met elkaar gemeen? Om te beginnen passie. Passie voor natuur, groen, gezondheid en biodiversiteit. Met de vraag hoe ze de wereld een stukje groener kunnen maken. Maar dan wordt het plan ineens haalbaar. Door samenwerking, doorpakken en loslaten. Want een goed plan maak je niet in je eentje tot een succes. De initiatiefnemers staan open voor feedback, kunnen hulp vragen èn accepteren. Ze moeten overal verstand van hebben. Van planning, communicatie, financiën, wetgeving, politiek tot uitvoering en kennisdeling. Genoeg onzekerheden om je plan geen doorgang te laten vinden zou je kunnen denken. Hoe is het ze dan toch gelukt? Dat laten we je graag nog eens zien. Om je te inspireren vooral hulp te vragen en te durven dromen. Met een gezonde dosis Hollandsche moed. We zetten de geslaagde initiatieven hieronder graag nog even in het zonnetje voor je…

Groene schoolpleinen

Jong geleerd is oud gedaan. Zo ook voor het onderwerp groene schoolpleinen. Het vergroenen van het stenen plein met haar ijzeren speeltoestellen levert heel veel op. Kinderen op een groen schoolplein bewegen meer, maken meer vrienden en voelen zich zelfverzekerder. Het groene schoolplein stimuleert de fantasie en zorgt voor meer begrip voor natuur. En daarmee leggen we als ouders de basis voor een betere verbinding met de natuur. We waren aanwezig bij de opening van de Julianaschool in Bussum die met behulp van vele ouders en een geslaagde crowdfunding een mooi eindresultaat hebben behaald. Maar ook de Dolfijn in Haarlem heeft een geslaagd begin gemaakt met de aanleg. We interviewden Anniek Herder, de initiatiefneemster en zij legt gedetailleerd uit hoe je nou begint. Wil je meer lezen over de waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rondom basisscholen? Dat lees je in dit rapport van IVN en Jantje Beton

 

Natuurinclusief Bouwen

Je kunt het bijna niet gemist hebben. De berichten over het bouwen met oog voor een groene, gezonde leefomgeving. Al veel bouwbedrijven sloten zich aan bij de prachtige initiatieven die meedenken en meedoen met deze aanpak. Wat is nou precies ‘natuurinclusief bouwen? Een integrale manier van bouwen waarin ook maatregelen worden genomen die een positieve bijdrage leveren aan natuur, dier en planten.

We hebben – vanuit Masterplan Biodiversiteit – de Natuur- en Milieufederatie opdracht gegeven om het gemeentelijk netwerk op te bouwen om biodiversiteit in bebouwd gebied te versterken. Zie deze toolbox op ons platform als één van de resultaten. Interessant voor gemeenten maar ook zeker voor jou als inwoner.

Stichting Struikroven sloot zich aan en ontwikkelde zichzelf dit jaar al snel als landelijk fenomeen. De Struikrovers redden het bestaande groen en geven het in de omgeving een nieuwe bestemming. Dit doen ze mét en vóór bewoners uit de buurt. Het groen krijgt een tweede leven in tuinen van omwonenden, op plekken in de openbare ruimte (parken, schoolpleinen) of in Roverstuinen.

We hopen gemeenten te inspireren ook binnenstedelijk aan groenblauwe verbindingen te werken. Vandaar dat we graag meewerkten aan de StraaDkrant. Lees hier hoe je op elk niveau in onze leefomgeving mee kan werken aan het vergroten van de biodiversiteit.

Groene vrijwilligers

Enorm belangrijk zijn ‘onze’ groene vrijwilligers. In Noord-Holland zijn ruim 11.000 vrijwilligers actief in het groen. 4000 van hen zijn ‘hersteller’; zij zetten zich wekelijks of maandelijks in voor het herstel van de natuur. Nog eens 3000 vrijwilligers helpen eenmaal per jaar een handje mee. Daarnaast zijn er duizenden ‘tellers’ en ‘vertellers’. Vanaf 1 januari 2023 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw € 101.500 beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds in aanmerking.

Het Betrekken bij Groen programma 2021 – 2024 is volop in uitvoering en loopt goed. Er zijn diverse burgerinitiatieven als nieuwe zelfstandige vrijwilligersgroepen aangehaakt. Dat zijn groepen die lokaal een stuk grond ecologisch in beheer hebben, denk aan een heempark of vlinderbos. Het fonds blijft voorzien in een grote behoefte en wordt flink overtekend – ondanks de extra middelen uit het coalitieakkoord. Dat geeft de betrokkenheid goed weer. Gelukkig konden fysieke bijeenkomsten weer doorgaan, waaronder Natuurwerkdagen en geslaagde Dialoogdagen in het Goois Natuurreservaat en recent in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waarmee de vrijwilligers extra in het zonnetje zijn gezet. We schreven hier een korte blog over met drie tips hoe je deze vrijwilligers kunt bereiken, te werven en te behouden.

Maar ook interviewden we Ted van der Bruggen die met ‘zijn’ buurtgroep Risdam-Noord Groen in samenwerking met gemeente en vele vrijwilligers grote stappen heeft gemaakt. Hij heeft hier een mooie uitleg hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen, met daarbij een handig stappenplan, een ‘blauwdruk’ voor meer groen.

Ook het initiatief “MeerBomenNu” was druk bezig. Zij werken met veel vrijwilligers en deze hebben we vanuit het Masterplan Biodiversiteit gesteund.  Samen met de Groenspoor plant-estafette van Dorien Kotterman hebben hiermee mooie samenwerkingen gelegd met gemeenten en bestaande vrijwilligersgroepen.

Persoonlijke verhalen met een positieve insteek

Veel kennis van ons zelf, maar ook van derden hebben we gedeeld via onze socials. Altijd met een positieve toon. We merken dat ons netwerk met digitale volgers nog steeds gestaag groeit, vooral LinkedIn is gegroeid tot ruim 1600 actieve volgers. Vooral de persoonlijke verhalen en lessen van initiatieven zijn een waardevolle manier om betrokkenheid te laten zien en te versterken.

Voorbeelden als;

Kortom, er is heel veel moois gebeurd, en we gaan ook in 2023 weer met volle energie door met dromen, denken, doen en durven. Doe jij ook mee en blijf je ons volgen?

met groene groet, team Groen Kapitaal,

Karin, Cathy, Monique, Anne en Rogier