Was de Dialoogdag dag vorig jaar nog online, dit jaar duiken we met volle energie en overgave weer de natuur in. Buiten, te gast bij de sociale broedplaats De Groene Afslag in het prachtige Goois Natuurreservaat

 

De dialoogdag, Draagkracht van de Natuur

‘Een moment om elkaar te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. En om met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s op het gebied van natuurbeleid.’

De provincie Noord-Holland ondersteunt de groene vrijwilligers via het programma Betrekken bij Groen dat wordt uitgevoerd door IVN en Landschap Noord-Holland namens de gezamenlijke natuurorganisaties. Ook zetten we met ons team Groen Kapitaal allerlei groene initiatieven graag in het zonnetje. De Dialoogdag is in het leven geroepen om in gesprek te gaan met de groene vrijwilligers en onze waardering te tonen voor al het werk dat zij verrichten om de natuur te behouden en verbeteren. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): ”De inzet van deze vrijwilligers is ontzettend belangrijk voor de Noord-Hollandse natuur. De provincie is blij en trots dat zij met zovelen dit belangrijke werk doen. Hun werk is onmisbaar voor het behoud en het herstel van onze natuur.”

Betrekken bij Groen

De provincie subsidieert het programma Betrekken bij Groen (BBG). Een programma waaruit de groene vrijwilligers in Noord-Holland gefaciliteerd worden zodat zij, actief kunnen bijdragen aan het Groene Kapitaal van de provincie. De vrijwilligers worden ingedeeld in drie categorieën. De herstellers, vertellers en tellers. Zij doen groen vrijwilligerswerk door bijvoorbeeld natuureducatie, beheer uitvoeren, inrichten van nieuwe natuurgebieden of dragen bij aan monitoring van planten, dieren en insecten. Groene vrijwilligersprojecten kunnen financiële ondersteuning krijgen vanuit het Groen Fonds. De provincie Noord-Holland ondersteunt dit programma omdat zij de inwoners van Noord-Holland wil betrekken en draagvlak wil creëren voor natuur, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

In het programma van de Dialoogdag, vol met wandelingen en workshops, komen drie sporen (thema’s) samen:

 • Maar liefst 13.000 georganiseerde vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om de soortenrijkdom te herstellen, soorten te tellen en bewustwording te creëren door mensen weer in contact met de natuur te brengen. In het programma zijn inspirerende herstel-, tel- en vertelactiviteiten opgenomen in en nabij het GNR.
 • Juist in tijden van corona zoeken we massaler dan ooit de natuur op. Dit heeft een positief effect op ons welzijn, zo blijkt uit steeds meer onderzoek. In het programma hebben we activiteiten opgenomen die onze zintuigen prikkelen en helpen om (nog) dieper te ontspannen en te verbinden met (onze) natuur.
 • De drukte in natuurgebieden zorgt echter ook voor druk op de natuur. Hoe kunnen we meer natuur-inclusief wonen, werken en recreëren? Op locatie bij de Groene Afslag komt de nieuwe, natuur-inclusieve woonwijk Crailo. In het programma besteden we hier op diverse manieren aandacht aan. Ook kom je meer te weten over de cultuur-historische betekenis van het Gooise landschap.

Programma – Excursies/Wandelingen/Workshops –

Samenwerking aan biodiversiteitsherstel

 1. Workshop nieuw, kleinschalig heidebeheer

Hoe kunnen we door kleinschalig heidebeheer een meer ‘rommeliger’ en daarmee soortenrijkere heide ingrepen

 1. Slim lokaal samenwerken aan herstel van biodiversiteit

Wandeling over het terrein van de Groene Afslag, een Greenspot voor Biodiversiteit. Er wordt gesproken over hoe verschillende lokale partijen samenwerken aan biodiversiteitsherstel en waar dat toe geleid heeft.

 1. Tiny Forest: klein bos, groot avontuur

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor allerlei dieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

 1. Monitoring van de biodiversiteit

Over de kunst van het tellen van soorten. Er zijn meerdere vrijwilligersgroepen actief die graag vertellen wat en hoe ze inventariseren.

Natuur en Gezondheid

 1. Stilte educatie

In deze workshop staan we op verschillende manieren stil bij de uitwerking van stiltebeleving in de natuur; hoe b.v. natuurgeluiden de ervaring van stilte kunnen versterken en hoe we onze zintuigen kunnen gebruiken om innerlijke rust te ervaren. Interessant om tijdens excursies toe te passen?

 1. Shinrin-Yoku

Shinrin-Yoku is overgewaaid uit Japan en betekent letterlijk ‘bosbaden’. Het Japanse woord shinrin betekent bos en het woord yoku staat voor het opnemen van de atmosfeer via je zintuigen. Tijdens deze workshop onderga je een intense natuurbeleving die je in dieper contact brengt met jouw unieke natuurlijke ritme, jouw ‘ware natuur’. Je stress en zorgen worden verlicht, je ontspant en kan helderder nadenken. Het is een pure wellness, waarbij je ook meteen een boost voor je immuunsysteem meepakt.

 1. Verzamelen rond het vuur

Wat kunnen we van de natuur leren over persoonlijk welzijn? Aan de hand van concrete vragen delen we tijdens deze kampvuursessie eigen-wijsheid. We gebruiken daarbij een oeroud instrument van natuurvolken over de hele wereld: de praatstok. Wees welkom, omdat rondom een kampvuur vaak ‘als vanzelf’ de beste gesprekken ontstaan.

 1. Gezond natuur wandelen

Samen op stap over de Bussumerheide, waarbij ontspannen lichaamsbeweging voorop staat. Vrijwilligers vertellen onderweg ook iets over de natuur.

Natuur-inclusief leven

 1. Natuurverbindingen

Naast de De Groene Afslag ligt de natuurverbinding Laarderhoogt over de A1 en de Rijksstraatweg-Naarderstraat die de noordelijke heidevelden met de zuidelijke heidevelden in ’t Gooi verbindt. Hoe zijn de verbindingen ingepast en wat zijn de resultaten op het gebied van migratie?

 1. Het landschap lezen

Deze excursie is gericht op de zichtbare tekenen in het landschap vanuit het verleden zoals de stuwwal en de smeltwaterdalen, een prehistorische akker, een stuifduin uit de laatste ijstijd, grafheuvels en historische wegen.

 1. Wandeling naar het Laarderhoogt

De prachtige natuur in het Gooi is enorm versnipperd. Om natuurverbindingen te maken met als doel de genetische uitwisseling en de biodiversiteit te bevorderen van planten- en diersoorten, zijn 5 ecoducten aangelegd of in aanleg. Naar één van deze ecoducten, het Laarderhoogt de verbinding tussen de Westerhei en de Blaricummerhei, gaat deze excursie.