GRASS2GRIT, het groene strooizout

Je bent hier:-GRASS2GRIT, het groene strooizout

Het smaakt best wel zout!

Projectleider van de sector Groen, Hillebrand Breuker kwam op het idee van grassap toen hij onderzocht hoe het bermbeheer langs de provinciale wegen zo ingezet kon worden dat het zou bijdragen aan een verbetering van biodiversiteit. “Het afvoeren kost een hoop geld, en dus keken we naar hergebruik van dit bermgras. Wat we al wisten bijvoorbeeld is dat er van de vezels papier en karton gemaakt kon worden.”
Uit nieuwsgierigheid proefde Breuker met zijn vinger wat van het sap dat daarbij vrijkomt. “Ik heb de landbouwhogeschool gedaan en ben gewend om aan graskuilen te ruiken en te voelen, dus ik was nu ook wel benieuwd naar de smaak van grassap. Het smaakte best wel zout! En dus heb ik onderzoek laten doen door de TU in Delft en daaruit bleek dat er allerlei zouten en mineralen inzaten die vriespunt verlagend werkte.”

Grassap, het groene alternatief voor strooizout.

Een filmpje met een heldere uitleg over Grass2Grit

In een gemiddelde winter strooit de provincie Noord Holland zo’n 4500 ton strooizout op de wegen en fietspaden. Tweederde van het strooizout bestaat uit natrium, miljoenen kilo’s liggen er in silo’s en wordt vooral verscheept vanuit Marokko. “Dat is natuurlijk totaal niet duurzaam”, aldus Breuker. Het zout is slecht voor bloemen en planten die langs de weg groeien. Ook belandt het in het grondwater. Pas in het najaar is het zout door de neerslag uit de bodem gespoeld.

Van gras naar dooimiddel

Grassap is sap uit bermgras. Een groen alternatief voor strooizout. Milieuvriendelijker en bovendien ruim voorhanden, want 3 procent van Nederland bestaat uit bermen. Om de bermen aantrekkelijk te maken voor bloemen en kruiden (wat goed is voor bestuivende insecten) moet het gras een of twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden. Soms laat men het gras liggen in de berm, waardoor de groei van andere planten wordt geremd. Hoewel dit een kosteneffectieve wijze van bermonderhoud is, heeft deze aanpak nadelige gevolgen voor de biodiversiteit langs de Nederlandse wegen. Bermgras kan ook als een grondstof en inkomstenbron gezien worden. Bijvoorbeeld voor gladheidsbestrijding in de vorm van grassap, maar ook als grondstof voor bio-granulaat dat verwerkt kan worden tot weginfrastructuren zoals verkeersborden en paaltjes. Een innovatieve circulaire aanpak dus.

Foto: Dion Vorrink

Proefinstallatie en wat cijfertjes

De pilotlocatie is een tweebaans provinciale weg van 6,2 km in de provincie Noord-Holland (PNH). De weg is omzoomd door 12 ha wegbermen, die circa 180 ton nat gemaaid gras per jaar kunnen opbrengen. Dit wordt omgezet in circa 600 m3 grassap en 144 ton natte grasvezel per jaar die verwerkt kunnen worden. De biobased eindproducten worden op de N504 (en indien mogelijk langs andere provinciale wegen) hergebruikt als onderdeel van de wegbeheer-programma’s van PNH. De proefinstallatie bevindt zich op de Green Capital Farm, een initiatief dat ‘groene denkers’ samenbrengt en ruimte biedt voor demonstraties van innovatieve en duurzame ideeën in de provincie Noord-Holland. Als het aan Breuker ligt, maakt de provincie daarom over vijf jaar gebruik van het groene alternatief: sap uit bermgras.

LIFE subsidie

1 juli 2018 heeft GRASS2GRIT een subsidie van ruim 2,2 miljoen ontvangen om de praktijkproef uit te voeren.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de vorderingen van Breuker en zijn ontdekking via onze social media kanalen.

TedxAmstelveen

Op 14 april 2019 hield Hillebrand een TedX Talk. Deze kun je hieronder terugkijken.

2020-03-11T10:23:01+01:00