Wilde bijen en andere insecten vinden het heerlijk om een beschutte plek te hebben. Een insectenhotel is daar ideaal voor en makkelijk om te maken.

Bedreigde bijen

Meer dan de helft van alle 358 bijensoorten is bedreigd. Bijen zijn ontzettend belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. De grootste bedreiging voor de wilde bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit zijn directe gevolgen van de intensieve grootschalige landbouw, verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Heggen, bosjes en houtwallen zijn grotendeels verdwenen en daarmee ook veel nestplaatsen van de bij.

Maak een insectenhotel

In Noord-Holland maakt Greenspot Buurtschap Crailo insectenhotels om de insecten in de omgeving een handje te helpen. Creër je eigen mini-Greenspot door zelf ook zo’n fijne plek  voor bijen en andere insecten te maken. Verschillende beestjes hebben voorkeur voor verschillende materialen. Neem als basis een (wijn)kist, een oud vogelhuisje of timmer zelf met wat planken een kastje en creëer verschillende kamers met plankjes of stenen. Let erop dat er een dak is wat iets uitsteekt zodat het niet naar binnen kan regenen. Om je insectenhotel te vullen kan je verschillende materialen in elke kamer gebruiken: holle stengels, houtwol, gevulde bloempotjes, baksteen met gaten of dennenappels. Plaats je hotel op een zonnige en droge plek met een opening richting het zuiden.

Bekijk de video: