Groen in de stad zorgt voor een gezonde leefomgeving. Uit divers onderzoek is dat bekend, maar hoe ga je daarmee in de praktijk aan de slag in een wijk?

Steden moeten bij het ontwerp en herinrichting van wijken meer rekening houden met maatschappelijke opgaven als gezondheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Het combineren van groene, blauwe en gezondheidsopgaven lijkt logisch, maar gaat nog niet vanzelf. Want wat is een groene gezonde wijk? Hoe ziet die eruit? Waar moet je rekening mee houden bij ontwerp of herinrichting van stadswijken als je met de groene inrichting ook de biodiversiteit, de gezondheid en klimaatadaptatie wil verbeteren? Dat zijn de vragen die centraal stonden in het samenwerkingsproject “Groene gezonde wijk” waar Groen Kapitaal een bijdrage aan leverde.

Studenten aan zet

Het project werd getrokken door het lectoraat Groene en Vitale Stad van Aeres Hogeschool en uitgevoerd met studenten van Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein, InHolland, Wellantcollege en Clusius College. De studenten werden bijgestaan door medewerkers van BTL Advies Woerden en Staatsbosbeheer. Wijken in Heiloo, Den Haag en Zoetermeer werden onder de loep genomen.

De studenten werkten gedurende 2 jaar in diverse, soms elkaar opvolgende cases aan de vragen. Zo zochten ze voor de wijk Spoorwijk – een sterk versteende wijk in Den Haag – naar mogelijke groene oplossingen voor bewoners. Na de analyse door het HBO werd het in een praktisch “bewonerspaspoort” met allemaal mogelijke oplossingen vertaald door het MBO. In Zoetermeer keken studenten met bewoners naar mogelijkheden om het Westerpark beter te benutten voor recreatie, ontspanning, sport en spel. En in een wijk in Heiloo keken ze hoe particuliere tuinen een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

De rapportages van de studenten geven niet alleen nieuwe inzichten, maar er gebeurde meer: studenten durven vragen te stellen die professionals aan het denken zetten over de manier waarop ze werken. En omdat de studentenprojecten meestal een half jaarlijkse cyclus lopen, ontstaan er veel contactmomenten met de gemeente. Gemeentelijke projecten lopen vaak veel langer. Die halfjaarlijkse cyclus zorgt zo voor meer structuur in de samenwerking.

Resultaten

De website ‘Groene Gezonde Wijk‘ laat zien wat de resultaten van dit project zijn. Zo is te lezen dat de studenten voor de wijk in Heiloo vijf tuinconcepten ontwikkelden, van een strakke groene tuin tot een gezonde biodiverse tuin. Hoe groener de tuinconcepten, hoe beter de bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Voor de wijk Spoorwijk ontwikkelden de studenten uiteindelijk een toolbox. Die toolbox maakt het effect van 25 maatregelen op 9 verschillende doelen inzichtelijk. Om het gesprek over de waarde van het groen in een wijk te stimuleren en met elkaar over groene interventies na te denken, is het ‘We Value Green spel’ ontwikkeld. Dat spel kan met twaalf personen in twee rondes worden gespeeld. Bij interesse in het spel, kunt u contact opnemen met Dinand Ekkel, Lector Aeres Hogeschool. 

In de Week van het Groene Kapitaal is in twee workshops nog eens met de gemeenten gesproken over de resultaten. Bij beide workshops kwam naar voren dat het eigenlijk het allerbelangrijkst is om per wijk te kijken wat daar specifiek speelt en met de bewoners goed in gesprek te gaan. Elke wijk is anders. Een groene wijk wil nog helemaal niet zeggen dat het groen ook gebruikt wordt en dus zorgt voor optimale gezondheidseffecten. Bewoners willen best graag een biodiverse en klimaatadaptieve tuin (of wijk), maar weten soms gewoon niet goed hoe dat dan aan te pakken. Door er sociale activiteiten van te maken (plantdag, speed date tuinontwerp) was het aantrekkelijk genoeg om de stap te zetten. 

 

Meer weten?

In deze infographic lees je meer over onderbouwing van belang van groen in de wijk en inzet van zowel het fysieke als het sociale domein.

Je kunt de workshops van de Week van het Groene Kapitaal nog terug kijken:

https://youtu.be/yTgVemDR_jY
https://youtu.be/Me-RqtC94_c

Wil je hier mee aan de slag, maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met Karin van Hoof. We kunnen je gerichte tips geven of je vraag koppelen aan een studentengroep.