Op zaterdagmiddag 16 oktober gaf gemeente Schagen het startschot voor de tweede GroenSpoor plant estafette in Noord-Holland. Meteen een moment om aandacht te besteden aan de ambitie van de gemeente om 300.000 bomen te planten.

 

Met het planten van bessen dragende struiken en creëren van natuurvriendelijke oevers is Schagen de eerste van de zes deelnemende gemeenten die samen met haar inwoners, scholen en bedrijven werken aan méér biodiversiteit en een bijdrage aan de klimaatadaptatie.

 

Wat is GroenSpoor?

GroenSpoor is een samenwerkingswijze om een fijnmazig groen netwerk tot stand te brengen door groen slim te koppelen met andere verlangens. Belangrijk onderdeel van de GroenSpoor aanpak zijn de groensafari’s: samen ter plekke kijken en bespreken wat kansen en mogelijkheden zijn. De plantestafette is vorig jaar gestart als mooie aanvulling hier op, namelijk samen aan de slag om echt resultaat te laten zien. De GroenSpoor aanpak en de plantestafettes zijn georganiseerd en bedacht door De Groene Reiger

Aantrekkelijke groene verbindingen voor mens en dier

De GroenSpoor plantestafettes zorgen voor mooie, biodiverse en aantrekkelijke groene verbindingen binnen en tussen gemeentes. Bekijk hier maar eens het mooie filmpje hoe het eruitziet. Deze groene sporen zijn niet alleen leuk om naar te kijken maar zorgen ook voor voedsel voor bijen, vlinders en vogels. Struiken die thuishoren in deze omgeving, zoals bijvoorbeeld vlierstruiken, meidoorn, grauwe wilg en sleedoorn worden geplant. Zij geven nectar en stuifmeel aan bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Vogels kunnen hun nest maken in de struiken en zijn dol op hun bessen, egeltjes kunnen hier een schuilplekje vinden. Ze leveren leuke groene ommetjes, zorgen voor meer wateropvang en minder hitte stress. De droom is dat over de jaren steeds meer gemeentes in Noord-Holland deelnemen aan de jaarlijkse GroenSpoor plantestafettes en dat dit fijnmazige groene netwerk realiteit wordt! Doordat gezamenlijk wordt geplant worden mensen ook nog eens enthousiast gemaakt om zelf ook aan de slag te gaan.

De start van de aanplant van 300.000 bomen in Schagen


In Schagen werkten de deelnemers aan een van de locaties van “Schagen groeit door” dat als ambitie heeft om binnen 30 jaar 300.000 bomen en struiken te planten voor een groener Schagen voor de leefbaarheid van mens en dier. Het gaat niet alleen om biodiversiteit en een gezonde leefomgeving, inzet is ook het versterken van het landschap door historische verbindingswegen zoals bijvoorbeeld de oude trambaan, de oorspronkelijke terpen en kreekruggen weer zichtbaar te maken in het landschap.

Wethouder Heddes: ”Gemeente Schagen wil de komende jaren heel veel bomen, struiken en bloemen planten. Wij doen dit zodat we kunnen wonen en recreëren in een mooie omgeving die past bij het landschap. We willen de biodiversiteit in de gemeente weer laten groeien in plaats van dat het afneemt.”

Die ambitie spreekt gedeputeerde Esther Rommel aan: “Provincie Noord-Holland beschermt het waardevolle landschap rond Schagen in de provinciale Omgevingsverordening. Ik zet mij er voor in met een bijdrage uit het Investeringsbudget Landschapsversterking dat we als provincie ook bijdragen aan het versterken van dit landschap en het verbeteren van de toegankelijkheid ervan voor de bewoners en recreanten. Door inheemse bomen en struiken te planten maken we naast de mensen ook de dieren blij.”

Handen uit de mouwen voor een groene en gezonde leefomgeving

Om te laten zien hoe je de dieren ook helpt met het inzetten op een groene gezonde leefomgeving presenteerden leerlingen van het Clusius handige en praktische tips om thuis duurzamer te leven. Duurzamer inkopen doen betekent ook minder belasting van het milieu. En daarmee werk je ook mee aan de biodiversiteit. En toen was het tijd voor actie: rond de 40 deelnemers vertrokken op de fiets naar de plantlocatie: de Lutjewallerweg, een historische verbindingsweg. Daar zetten de wethouder en gedeputeerde de eerste schop in de grond. Zij gaven hiermee de “de startschop” voor de GroenSpoor plantestafette 2021. Nadat alles gezaaid was en de planten in de grond stonden werd het estafettestokje, ‘de startschop’, doorgegeven aan de volgende gemeente die mee gaat doen aan de plantestafette: de gemeente Heerhugowaard.

De estafette vindt de aankomende weken nog plaats in Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum en Heemskerk. Je kunt je hier nog opgeven: online aanmelden. Aan de plantestafettes kunnen maximaal 30 tot 40 mensen deelnemen, dus wees er snel bij!

 

Overzicht locaties plantestafette


Schagen                     Zaterdag 16 oktober 13.15 Clusius College
Plantlocatie              Lutjewaller weg
Te planten                inheemse bessen dragende struiken, zaaien bloemenmengsel
Samen met               Landschap NH, Clusius College

Heerhugowaard      Dinsdag 26 oktober 13.30 AZC
Plantlocatie              Bermen langs de weg bij AZC
Te planten                Heesters, vaste planten en verwilderingsbollen
Samen met               LNH, Leerlingen Clusius, AZC en Groei en Bloei

Heiloo                       Woensdag 27 oktober 10.15 Paulusschool , Ypesteinerlaan
Plantlocatie              langs Ypesteinerlaan
Te planten                Bioborders: vaste plantenborders
Samen met               Leerlingen basisschool de Paulus, Basisschool de Meander, Bijenlint Heiloo, Vereniging Groei en Bloei

Castricum                 Woensdag 3 november 9.15 Clusius College Oranjelaan
Plantlocatie              Kortenaerpark
Te planten                Struiken, vaste planten, zaaimengsel
Samen met               Bijzzzzzaak, Groei en Bloei, LNH, Clusius College Castricum, Basisschool Montessori

Alkmaar                    Donderdag 4 november 13.00 Hortus Alkmaar
Plantlocatie              Bedrijventerrein Beverkoog
Te planten                Bollen, inheems zaaimengsel, inrichten insectenhotel
Samen met               Werknemers bedrijven, LNH, Hortus en St Animo, Clusius Alkmaar

Heemskerk              Woensdag 10 november 9.30 Basisschool de Kariboe
Plantlocatie             Rameaustraat
Te planten               Bessendragende inheemse struiken
Samen met              Bewoners wijk, leerlingen Kariboe, de buurttuin, LNH, verzorghuis Meerstate, Groei en Bloei