Gedeputeerde Natuur, Esther Rommel: “Door middel van bruggen, onderdoorgangen en ook innovatieve tunnels zorgt de provincie Noord-Holland ervoor dat dieren zich makkelijker door verschillende natuurgebieden bewegen. Hun leefgebied is daardoor veel groter, waardoor de biodiversiteit in onze provincie weer toeneemt.”

 

Een speciale editie nummer 3 van het blad tussen Duin en Dijk gaat over dit verbinden en ontsnipperen. Wat houdt het in, en waarom is het zo nu zo belangrijk? We maakten een samenvatting en deze lees je hier.

Verbinden is de oplossing

De teruggang van biodiversiteit in de provincie Noord-Holland is gestopt. Nu moeten we gaan werken aan herstel. Hoe doen we dat? Het zijn vooral de kwetsbare en gevoelige soorten die nog steeds in het nauw zitten. Als grootste knelpunt wordt, naast vermesting, verdroging en het verdwijnen van geschikt habitat, de versnippering van leefgebieden aangewezen. We weten dus wat ons te doen staat. Verbinden is de oplossing.

Waarom verbinden?

Hoe kleiner de afstand tussen de natuurgebieden, of hoe beter ze met elkaar in verbinding staan, hoe groter de kans op herkolonisatie en overleving van een soort. Deze ‘eilandtheorie’ is de kerngedachte achter het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De natuurverbindingen in het netwerk zijn cruciaal omdat ze lokaal uitsterven en inteelt in kleine leefgebieden helpen compenseren, door herkolonisatie en genetische uitwisseling een kans te geven. Gebieden die klein en kwetsbaar zijn, verbinden we met elkaar, zodat alle gebieden samen kunnen functioneren als één groot natuurgebied.

De provincie Noord-Holland blijft investeren in natuurverbindingen

In de afgelopen decennia heeft de provincie Noord-Holland fors geïnvesteerd in de aanleg van kleine en grote ontsnipperingsmaatregelen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de duinen in Zuid-Kennemerland die geheel verbonden zijn door de aanleg van drie natuurbruggen. Naast deze eye-catchers werkt de provincie ook aan kleinere ontsnipperingsmaatregelen. Provinciale wegen die groot onderhoud nodig hebben, worden tegelijkertijd voorzien van fauna-voorzieningen. Dit kan een paddentunnel zijn, maar ook een buis voor dassen, boommarters of otters.

We weten wat nodig is voor planten en dieren: meer ruimte en betere verbindingen. Hoe zit het eigenlijk met mensen? Natuurgebieden hebben een grote aantrekkingskracht op recreanten. Men zou het Natuurnetwerk Nederland wel het grootste recreatiegebied van Nederland kunnen noemen. Voldoende, aantrekkelijke en veerkrachtige natuurgebieden worden des te belangrijker in onze drukke Randstadprovincie, waar de komende decennia 240.000 extra woningen zullen verrijzen. Niemand wil eindeloze versteende steden. In steden zelf moet het ook groener worden: als buffer tegen hittestress, piekbuien en andere klimaatgevolgen, maar ook omdat het in een groene stad gewoon fijner leven is.

Biodiversiteit een vanzelfsprekendheid

We denken dat biodiversiteit nu zo’n beetje staat waar ‘duurzaamheid’ tien jaar geleden stond: er zijn veel goede voorbeelden, maar het is nog geen vanzelfsprekendheid voor iedereen. Dat kan snel veranderen. Net als het nu onvoorstelbaar is dat er nog woningen gebouwd worden met een aansluiting op het gasnet, is het over tien jaar onvoorstelbaar dat er woningen worden gebouwd zonder een groen dak, nestgelegenheid voor zwaluwen en mussen en andere natuurinclusieve voorzieningen. Natuur zal dan geen aparte opgave meer zijn die door ‘natuurliefhebbers’ wordt bepleit, maar zal op een vanzelfsprekende manier verweven zijn in alle andere opgaven.

Een kijkje in de keuken van onze buren

We vroegen Vesko Valverde, beleidsmedewerker participatie (Dienst Ruimtelijke Planning), te omschrijven hoe de provincie Oost-Vlaanderen bezig is met natuurverbindingen. Dat interessante artikel vind je hier: Natuurverbindingen Oost-Vlaanderen

Abonnee

Een abonnement op tussen Duin & Dijk kost 15 euro per jaar.
U krijgt daarvoor 4 interessante nummers.
Het abonnement loopt per volledige jaargang en start in het jaar dat we uw aanmelding ontvangen.
De abonnee-administratie wordt verzorgd door Landschap Noord-Holland.

U kunt zich aanmelden door dit formulier in te vullen.

Mocht u de special Verbinden en Ontsnipperen editie willen ontvangen stuur dan een mailtje met n.a.w. gegevens naar witteveldtm@noord-holland.nl

Natuurbruggen 2017

Meer informatie over de natuurbruggen vind je hier.

Tekst:
Mira Heesakkers, beleidsadviseur natuur, provincie Noord-Holland
Gerben Biermann, sectormanager natuur, provincie Noord-Holland