Groene schoolpleinen hebben een positief effect op het welzijn van jonge leerlingen, onder andere doordat er meer wordt gespeeld, het spel intensiever, creatiever en gevarieerder is en het plein ook na schooltijd vaker gebruikt wordt, waardoor het een grotere buurtfunctie krijgt.

 

We schreven hier al eerder een uitgebreid stuk over op ons platform maar er is nu een tool beschikbaar die het nog makkelijker maakt om schoolpleinen te vergroenen. Afhankelijk van de onderwijsvisie van de school, de huidige inrichting van het plein en de mogelijkheden in de omgeving kun je op basis van de tool gerichte keuzes maken wat je kunt of wilt veranderen. Die tool download je onderaan het artikel.

De positieve effecten van groene schoolpleinen

Een groen schoolplein nodigt kinderen uit om oog te hebben voor de natuur. Ook zijn er aanwijzingen dat kinderen meer groente en fruit eten als ze samen met de klas werken in een moestuin. Het concentratievermogen van kinderen is beter na het buiten spelen of leren (rekenen of taalles kun je ook prima buiten geven 😊) op een groen schoolplein. Ten slotte draagt een groen schoolplein bij aan het voorkomen van hittestress en wateroverlast (klimaatadaptatie) en kan het positieve effecten hebben op de biodiversiteit in stedelijk gebied.

Schoolpleinen in Nederland worden steeds groener. Waren tot een paar jaar terug 80 procent van de pleinen ‘grijs en fantasieloos’, dat geldt nu nog voor 60 procent. Het gaat de goede kant op én er is nog heel veel te winnen. Maar wanneer doe je het nu goed? Daarmee helpt de Groene Schoolpleinen Evaluatie Tool (GSET), ontwikkeld door een breed consortium van organisaties – waaronder Groen Kapitaal en IVN voor de “groene” kant van het onderzoek – onder leiding van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Waar moet een groen schoolplein aan voldoen om de speel-, leer- en natuurwaarde en daarmee de gezonde ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid optimaal te stimuleren? Een grote maar concrete vraag waarover een brede groep aan mensen vanuit verschillende organisaties zich de afgelopen tijd heeft gebogen. Het was vooral ook een zoektocht om de verschillende aspecten overzichtelijk en begrijpelijk te krijgen. Nicole van den Bogerd van de Vrije Universiteit Amsterdam leidde het onderzoek.

Score

Hoewel de inrichting van een schoolplein best een ingewikkeld proces kan zijn, is de tool door iedereen te gebruiken, óók door niet professionals. Jolanda Maas, onderzoeker aan de VU Amsterdam vertelt er meer over: “De tool bestaat onder meer uit een formulier met vragen over verschillende aspecten. Hoe groot is het percentage groen op het schoolplein, zijn er verstopplekken, dat soort dingen. Nog té vaak zie ik kunstgrasveldjes of houten speeltoestellen. Dat kan in sommige gevallen leuk zijn, maar dat is niet echt onderdeel van een goed groen schoolplein. Een goed groen schoolplein heeft levende natuur, eetbaar groen, prikkelt de zintuigen en je kunt er je eigen spel creëren.” De vraagstelling in het formulier geeft je meteen een idee wat je zou kunnen doen om de waarde van je groene schoolplein te verhogen. De tool geeft ook de wetenschappelijke onderbouwing voor de verschillende aspecten en natuurlijk wat inspiratie hoe het er uit zou kunnen zien.

Je download hier de Groene Schoolpleinen Evaluatie Tool.