Het Zaans Natuur en Milieu Centrum (ZNMC) richt zich op natuur, educatie, beheer en recreatie. Met een nieuwe directeur komen vaak ook nieuwe inzichten en voor ons reden om Paul Laport te vragen naar zijn (duurzame) plannen.

 

Een ‘groen’ alternatief

Paul laat vol trots het ontwerp zien dat het niet geworden is. Het idee was om een centrum te bouwen met wanden van hennep, een dak van mos-sedum, en verder gasloos, met zonnepanelen, natuurinclusief en duurzaam. Dat gebouw zou echter te duur worden. Het ZNMC is een gesubsidieerde instelling, deels afhankelijk van de gemeente en dit gebouw was buiten het budget.

De plek waar het ‘nieuwe’ ZNMC moet komen

Paul:” De gemeente kwam eigenlijk gelijk met een ander alternatief, een semipermanent schoolgebouw in Assendelft. Dit gebouw moet weg en kunnen wij hergebruiken. Dat was natuurlijk even omdenken, maar na een bezoekje aan deze school zagen we dat dit gebouw veel groter was en meer mogelijkheden had tot exploitatie en samenwerkingen. En zo kwamen we tot een volledige overplaatsing. Ik zie ontzettend veel mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de hangende tuinen zoals ik die in Milaan zag, maar ook een grotere rol over educatie over duurzaamheid.”

Samenwerken

Als voormalig raadslid van GroenLinks kent Paul de behoeftes van de gemeente goed. Toen de baan als directeur langskwam heeft hij na een paar slapeloze nachten de keuze gemaakt en afscheid genomen van de politiek en gesolliciteerd. Na een tweetal gesprekken werd hij aangenomen en nu zet hij heel praktisch zijn eerder opgedane kennis in. “Het nieuwe centrum wordt veel breder georiënteerd dan het huidige centrum, met een vooruitblik naar de toekomst. Om dit te bereiken moet je samenwerken. Dit doen we onder andere door deel van het centrum te delen met kinderopvang en horeca. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden en ons bereik vergroten.”

Een fruitboomgaard waar je kunt plukken

Paul: “Zoals ik het voor me zie wordt het ZNMC een duurzaam, educatief centrum waar je vanaf 0 tot 110 jaar terecht kunt. Er komt kinderopvang in het nieuwe gebouw. Daarna kun je met de iets oudere kinderen langs het natuurmuseum of de kinderboerderij. Er komt ook een natuurspeelplaats, voor jongere en wat oudere kinderen. Dus opa en oma kunnen met hun kleinkinderen ook terecht in ons ’belevingspark’. We richten ons ook op het sociale aspect van deze locatie. Dus we willen ook graag kansen bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren van middelbare scholen. Onze focus blijf echter educatie, over natuur en klimaatadaptatie (dit in samenwerking met HHNK).

Groei en verbinden

“Van oorsprong zijn we een NME-instelling, gericht op natuur- en milieueducatie dus. Wat we nog beter kunnen gaan doen is duurzaamheid en natuur en milieu meer met elkaar vervlechten. Het ligt immers in elkaars verlengde. Het wordt alleen vaak apart gezien. Met de term duurzaamheid doelt men veelal op de actie, handelingen verrichten om te komen tot een meer duurzame omgeving. Natuur en milieu lijkt vaak passief. Die verbinding kan beter neergezet worden. We zitten hier op een boerderij met enorm veel kennis over natuur en milieu, maar circulaire duurzaamheid gaat nu de volle aandacht krijgen. Alleen al door het feit dat we het nieuwe centrum volledig hergebruiken. Duurzaamheid ís natuur en milieu, zei onze vorige directeur al en dat klopt. In onze groei gaan we dat ook verder aanpakken. Ik wil graag met de gemeente om tafel om een duurzaamsheidsloket in te richten. Om voor de buurt de combinatie tussen duurzaamheid, natuur en milieu inzichtelijker te maken. Door goede voorbeelden te laten zien, en informatieavonden te organiseren voor burgers en bedrijven.”

“Rondom de speelplaatsen en het museum wordt enorm veel groen geplaatst. Waaronder een flink aantal fruitbomen. Zo komen de kinderen al tijdens het spelen in aanraking met de natuur. Het zaadje voor groen wordt zo op vroege leeftijd al geplant.” Paul: “Als we nog meer hét centrum worden waar je met vragen terecht kunt over duurzaamheid, of voor het opdoen van inspiratie over natuur en milieu dan ben ik dik tevreden.”

Wij wensen het ZNMC en hun mooie plannen veel succes en komen graag in de zomer een kijkje nemen als alles in groei en bloei staat.

 

Natuurspeelplaats

Op 8 juli werd op feestelijke wijze de natuurspeelplaats Darwin geopend. Vlak voor de grote vakantie, zodat Zaanse kinderen zich in de zomermaanden niet hoeven te vervelen! De officiële opening werd verricht door wethouder Annette Baerveldt samen met twee kinderen van basisschool De Gouw. Kinderen van deze school en andere scholen hebben meegedacht over het ontwerp en mochten de speeltuin dan ook als eersten uitproberen. Een impressie hiervan zie je hieronder. We spraken onlangs met Paul en hij wist ons te melden dat de opening een groot succes was. De eerste dagen meer dan 1o00 bezoekers per dag en gedurende de vakantieperiode rond de 500. ‘Daar zijn we natuurlijk enorm trots op,’ aldus Paul. ‘Andere wijken vragen inmiddels ook om een plek als deze.’

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over het ZNMC lees je hier.

Tekst en fotografie: Rogier Reker