Steeds meer mensen willen andere manieren van wonen, kleiner, socialer, duurzamer. Maar hoe pak je dit nu aan? Er is nog geen handleiding en dus is het vaak een zoektocht naar de juiste plek, de juiste mensen en de regelgeving hierover. Hierover gaan we graag met u over in gesprek.

 

Bijeenkomst Klimaat adaptieve, natuurinclusieve Tiny House concepten

Datum: 23 juni 2021
Tijd: 15.00 – 17.30 uur
Plaats: Via Teams online

Is er een initiatief voor een Tiny Houses project in uw gemeente en loopt u tegen een probleem aan in de wet- en regelgeving of zoekt u naar handreikingen hoe om te gaan met een burgerinitiatief of een vraag van een landeigenaar die dit op zijn/haar erf mogelijk wil maken? Of bent u landeigenaar of initiatiefnemer en vraagt u zich af hoe goed in gesprek te komen met de gemeente? We nemen u deze middag mee in de uitdagingen en mogelijkheden van 4 verschillende initiatieven, die momenteel in Noord-Holland worden ontwikkeld.

Gedeputeerden Esther Rommel (Natuur en Landschap) en Cees Loggen (Ruimtelijke ordening en Water) & het team Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland nodigen u graag uit om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Programma in hoofdlijnen, in detail ontvangt u na aanmelden 

Afgelopen maanden hebben 4 initiatiefneemsters van Tiny House projecten interviews gehouden met bewoners- initiatieven, landeigenaren en overheden in de provincie Noord-Holland. Door hen zijn de faal- en succesfactoren van dergelijke initiatieven en projecten in kaart gebracht. Ook presenteren ze, ter inspiratie, via infographics een aantal initiatieven, zodat u zich daar een beeld bij kunt vormen.

We starten met succes story LiberTerra Geestmerambacht door Jasper Nieuwenhuizen, wethouder gemeente Langedijk en voorzitter Recreatieschap Geestmerambacht en eindigen met een interactieve afsluiting door gedeputeerde Esther Rommel met een mooie “uitsmijter”.

Als u en/of één van uw collega’s aan deze sessie wil(t) deelnemen, kunt u zich aanmelden via deze link.

Achtergrond 

Op 22 oktober 2020 heeft Gedeputeerde Staten een motie aangenomen die opdraagt een positieve grondhouding aan te nemen voor de komst van Tiny Houses.
Dit vraagt om afstemming tussen beleid en uitvoering en een goede communicatie tussen provincie, gemeenten en initiatiefnemers over de ‘ins’ en ‘outs’ van deze aanpak en de uitvoering. Hetzelfde informatie- en kennisniveau is daarbij gewenst.

Het team Groen Kapitaal en de sector Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, heeft een externe werkgroep de opdracht gegeven de benodigde informatie te verzamelen en deze middag te organiseren. Dit vooruitlopend op een makathon op 27 oktober a.s.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep:

Schagen: LiberTerra community die zich inzet voor regeneratieve Landbouw & ‘Korte Keten Voedsel’ (ontwikkelfase)
Mieke Elzenga (coördinator werkgroep, Elzenga Consultancy – LiberTerra), mieke.elzenga@gmail.com
Bergen: permante locatie, liggend in Bijzonder Provinciaal Landschap, CPO (planfase)
Monique van Orden (voorzitter stichting Tiny House Nederland) hallo@tinyhousenederland.nl
Haarlemmermeer: Tiny Groenmakers; met kleine voetafdruk woonruimte bieden binnen de MRA (ideefase)
Martine Meulmann (Circulair Wonen/Tiny Groenmakers) circulairwonenhm@gmail.com
Hilversum: Vonk, kleinschalige, binnenstedelijke duurzame broedplaats, met wonen en werken. (is gerealiseerd en met nieuw idee) Marileen Fabels (kwartiermaker Vonk – Hilversum) hallo@vonkindewijk.nl

Met vriendelijke groet,
Esther Rommel en Cees Loggen