Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden waaraan je initiatief moet voldoen:

  • als initiatiefnemer ben je verantwoordelijk voor je eigen initiatief
  • je initiatief staat open voor samenwerking met andere initiatiefnemers
  • je bent zelf verantwoordelijk voor het borgen van de continuïteit van het project
  • je initiatief werkt toe naar een sluitende businesscase
  • door het uploaden van je initiatief op het platform Groen Kapitaal, mag de provincie je initiatief gebruiken als voorbeeldproject
  • geüpload beeld- en videomateriaal op het platform Groen Kapitaal, mag de provincie gebruiken voor eigen doeleinden