Beter in het Groen!!

Kern

Huisartsen leggen relatie tussen Actief zijn in het Groen en het nieuwe concept Positieve Gezondheid. Zij expliciteren hun behoeften/belemmeringen om meer met groen te doen, hebben kennis van het lokale aanbod in het groen, en weten of/hoe zij kunnen doorverwijzen of het zelf  kunnen organiseren. Projectpartners helpen waar passend deze behoeften realiseren.

Body

In de eerstelijnszorg is er nog weinig aandacht voor wat natuur kan bijdragen aan de gezondheid/gezonde leefstijl van patiënten/inwoners. Veelal is dat vooral een gebrek aan kennis over wetenschappelijk bewijs dat natuur gezond is, welk aanbod er is of hoe dat zelf te organiseren. Daar willen samenwerkende netwerkpartijen GGL een stimulans aan geven middels een pilot. In Noord- Holland zijn op enkele plekken huisartspraktijken actief bij het uitwerken van het concept Positieve Gezondheid. Dit concept bestaat uit 6 elementen: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van Leven, Meedoen en Dagelijks Functioneren. Het project Beter in het groen !! geeft uitvoering aan de verschillende dimensies en legt de verbinding tussen Groen en Gezondheid. Bijvoorbeeld bij Lichaamsfuncties en Meedoen past deelname aan een groene wandelgroep, bij Zingeving en Mentaal Welbevinden kan een wandelcoach een positief effect hebben.

Wat hebben we nodig?

Inzet projectleiding. Inzet adviseurs gezondheidsbevordering van het houden van interviews met een aantal huisartsen. Inzet communicatiemiddelen en menukaart. Co-financiering vanuit de bestaande organisaties. Geld voor vervolg en opschaling

 

Initiatiefnemer
GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Hollands Noorden - Projectpartners: GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden, MediQuest Beterinhet groen-zoeker, IVN BioWalking, GNW, StaatsBosBeheer en Annette Postma (adviseur Publieke Gezondheid)
Contactpersoon
Annette Postma
Locatie
Werkgebied initiatiefnemers: regio's Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland Noord.
Wat is er nodig
Inzet projectleiding. Inzet adviseurs gezondheidsbevordering van het houden van interviews met een aantal huisartsen. Inzet communicatiemiddelen en menukaart. Co-financiering vanuit de bestaande organisaties. Geld voor vervolg en opschaling