Bijzzzaak, een bijzonder biodivers burgerinitiatief

Bijzzzaak is een groep enthousiaste natuurliefhebbers die een burgerinitiatief hebben opgestart. Het doel, in het algemeen, is de biodiversiteit in de CAL gemeente (Castricum, Limmen en Akersloot) en omgeving te verhogen, en in het bijzonder de leefomstandigheden van (bestuivende) insecten, met name de wilde bijen, te verbeteren.

We zetten ons in om de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en leefbaarheid voor bijen en andere insecten te vergroten door groenstroken op te waarderen naar weelderige bloemenweides, de bermen te laten bloeien en (fruit)bomen te planten in de openbare ruimte.

Onze aanpak

– Via overleg met de gemeente Castricum te komen tot natuurlijker (ecologisch) groenbeheer
– Het initiëren van omvormingen van openbaar groen
– Het bewuster maken van dorpsgenoten en ze motiveren om natuurlijke acties te ondernemen

Onze activiteiten

– We organiseren regelmatig plant- en zaaidagen
– We helpen mee met het geven van educatie aan scholen en volwassenen
– We publiceren regelmatig stukjes in de krant met informatie en oproepen om mee te helpen met activiteiten
– We hebben een website (bijzzzaak.nl) met informatie over onze activiteiten en wat burgers kunnen doen
– We hebben een nieuwsbrief waar iedereen zich voor kan aanmelden, waarbij we leden op de hoogte houden

Wat hebben we nodig?

We hebben een klein budget nodig om bijvoorbeeld onze website kunnen bekostigen, wat flyers te printen, de bibliotheekruimte te huren voor een tentoonstelling, een kleine promotie actie te houden. We zoeken ook sponsors die bijvoorbeeld bollen of zaden willen aanbieden, of onze acties willen steunen/promoten. Voor sommige acties (bijvoorbeeld katjesplantdag) krijgen we wilgenstruiken van de gemeente.

 

Initiatiefnemer
Bijzzzaak
Contactpersoon
Sylvia Deelstra
Locatie
Castricum
Wat is er nodig
We hebben een klein budget nodig om bv onze website kunnen bekostigen, wat flyers te printen, de bibliotheekruimte te huren voor een tentoonstelling, een kleine promotie actie te houden. We zoeken ook sponsors die bv bollen of zaden willen aanbieden, of onze acties willen steunen/promoten. Voor sommige acties (bv katjesplantdag) krijgen we wilgenstruiken van de gemeente.