Bloeiend en boeiend Wijdewormer

Bloeiend en boeiend Wijdewormer2022-02-18T10:03:51+01:00

In dit project werken boeren en particulieren samen om bloemweides te creëren in de polder van Wijdewormer.

 

Zuivelcoöperatie Cono Kaasmakers steunt de boeren vanuit een duurzaamheidsprogramma en Stichting Bloeiend Boerenland is ook partner. Daarnaast helpen vrijwilligers met het beheer. Een prachtige samenwerking. De bloemenweides zijn goed voor vogels, insecten en de bodem en bovendien aantrekkelijk voor voorbijgangers en buren om te zien.

Resultaten tot zover en volgende stappen

Inmiddels nemen er 5 melkveehouders en verschillende particuliere grondeigenaren deel aan dit initiatief. Aan de Zuiderweg, Oosterdwarsweg en de Noorderweg zijn bloemstroken aangelegd.

Vele insecten hebben zich tegoed gedaan, hazen vonden er een slaapplaats, zwaluwen deden zich tegoed aan de insecten en in de winter zitten er groepen vinken en koperwieken in het veld. Een grote verrassing was dat mensen zich spontaan meldden en erbij betrokken wilden zijn, er enthousiast van raakten, regelmatig kwamen kijken en soms zelfs ontroerd raakten. En vergeet de vele mensen niet die met de fiets zijn gekomen om een moment van vreugde te beleven. Het sociale aspect rondom biodiversiteit blijkt veel belangrijker dan ze had kunnen vermoeden.

De wens is om het bloemenweide initiatief verder uit te breiden. Dit kan op stukken grond, die gedurende minimaal 3 jaar – en liefst permanent – ‘gemist’ kunnen worden. Bijvoorbeeld langs akkerranden, maisvelden of stroken in weilanden, waar kruiden, inheemse bloemenrijke grassen en bloemen ingezaaid kunnen worden. En waar de eigenaar het beheer wil (laten) doen, zoals het frezen en inzaaien en het 1 of 2 maal per jaar maaien. En waar indien nodig vrijwilligers onderhoudswerkzaamheden mogen doen.

Initiatiefnemers: Karin Vaartjes en melkveehouder Wim van Dam | Contactpersoon: Karin Vaartjes | Locatie: Wijdewormer

Share dit via social media!

Ga naar de bovenkant