Buurtgroep Risdam-Noord Groen!

Je bent hier: Initiatief » Buurtgroep Risdam-Noord Groen!
Buurtgroep Risdam-Noord Groen! 2018-10-25T09:11:39+00:00

Project Description

Visie en doel buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ heeft als doel om de wijk Risdam-Noord leefbaar te houden voor alle bewoners door er voor te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in de tuinen van de bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’).

Bewustwording wijkbewoners

Er wordt aan de bewustwording van de wijkbewoners op diverse manieren gewerkt. Dit proces is er op gericht dat de wijkbewoners weten dat (meer) groen in de wijk bijdraagt aan:

  • betere gezondheid/minder stress;
  • meer biodiversiteit;
  • minder criminaliteit;
  • betere klimaatadaptatie.

Er worden door de buurtgroep tal van activiteiten bedacht om het doel van de buurtgroep te bereiken. Voor dergelijke activiteiten zal draagvlak moeten zijn bij de wijkbewoners.

Wie zijn wij?

Om het openbaar gebied (weer) groener te krijgen doen wijkbewoners hun zegje tijdens het Bewonersoverleg Risdam-Noord. De vraag staat hierbij centraal hoe dit gebied groener kan worden zowel door ingrijpen van de gemeente als door zelfwerkzaamheid van de bewoners van de wijk. Het spreekt voor zich dat hiervoor de samenwerking met de gemeente een voorwaarde is.

Wat heeft de buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ tot nu toe gedaan en wat zijn de plannen?

Tot nu toe hebben we succesvolle themabijeenkomsten georganiseerd, een drukbezochte plantjesmarkt op touw gezet en diverse initiatieven met raad en daad ondersteund. Dit laatste was onder andere het geval bij het bijenlint, de plannen voor het ‘Leekerbos’ en de reconstructie van openbaar groen in de Zwanebloem. Samen met het Clusius College zijn bij 43 wijkbewoners plantenpakketten afgeleverd. Inmiddels worden er gesprekken gevoerd met de gemeente over nieuwe plannen die leiden tot vergroening.

De groep is samengesteld en gegroeid van vier naar twaalf leden. Deze wijkbewoners wonen in verschillende straten, hebben verschillende invalshoeken en kennen verschillende meningen.  Levendige discussies worden gevoerd! Ieder levert bijdrage naar wat die wenst en kan; zo doet de één misschien af en toe iets en bezoekt zelden een vergadering terwijl een ander wekelijks actief is voor de wijk en iedere vergadering bezoekt. Ieder is welkom!

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’  wil onafhankelijk zijn van een geldschieter die ook partij is wat betreft het groen in de wijk, daarom doet de groep niet direct een beroep op de gemeente.

 

Wat hebben we nodig?

Expertise op specialistische groengebieden en subsidiegelden voor projecten die wij uitvoeren. Ook komen wij erg graag in contact komen met buurtgroepen met een zelfde streven.

Meer informatie: info@risdamgroen.nl

 

Initiatiefnemer
Buurtgroep Risdam-Noord Groen
Contactpersoon
Ted van der Bruggen
Locatie
Hoorn/Zwaag (NH)
Wat is er nodig
Expertise op specialistische groengebieden en subsidiegelden voor projecten die wij uitvoeren. Ook komen wij erg graag in contact komen met buurtgroepen met een zelfde streven.