Visie en doel buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ heeft als doel om de wijk Risdam-Noord leefbaar te houden voor alle bewoners door er voor te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in de tuinen van de bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’).

Bewustwording wijkbewoners

Er wordt aan de bewustwording van de wijkbewoners op diverse manieren gewerkt. Dit proces is er op gericht dat de wijkbewoners weten dat (meer) groen in de wijk bijdraagt aan:

  • betere gezondheid/minder stress;
  • meer biodiversiteit;
  • minder criminaliteit;
  • betere klimaatadaptatie.

Er worden door de buurtgroep tal van activiteiten bedacht om het doel van de buurtgroep te bereiken. Voor dergelijke activiteiten zal draagvlak moeten zijn bij de wijkbewoners.

Wie zijn wij?

Om het openbaar gebied (weer) groener te krijgen doen wijkbewoners hun zegje tijdens het Bewonersoverleg Risdam-Noord. De vraag staat hierbij centraal hoe dit gebied groener kan worden zowel door ingrijpen van de gemeente als door zelfwerkzaamheid van de bewoners van de wijk. Het spreekt voor zich dat hiervoor de samenwerking met de gemeente een voorwaarde is.

Wat heeft de buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ tot nu toe gedaan en wat zijn de plannen?

Tot nu toe hebben we succesvolle themabijeenkomsten georganiseerd, een drukbezochte plantjesmarkt op touw gezet en diverse initiatieven met raad en daad ondersteund. Dit laatste was onder andere het geval bij het bijenlint, de plannen voor het ‘Leekerbos’ en de reconstructie van openbaar groen in de Zwanebloem. Samen met het Clusius College zijn bij 43 wijkbewoners plantenpakketten afgeleverd. Inmiddels worden er gesprekken gevoerd met de gemeente over nieuwe plannen die leiden tot vergroening.

De groep is samengesteld en gegroeid van vier naar twaalf leden. Deze wijkbewoners wonen in verschillende straten, hebben verschillende invalshoeken en kennen verschillende meningen.  Levendige discussies worden gevoerd! Ieder levert bijdrage naar wat die wenst en kan; zo doet de één misschien af en toe iets en bezoekt zelden een vergadering terwijl een ander wekelijks actief is voor de wijk en iedere vergadering bezoekt. Ieder is welkom!

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’  wil onafhankelijk zijn van een geldschieter die ook partij is wat betreft het groen in de wijk, daarom doet de groep niet direct een beroep op de gemeente.

Wat hebben we nodig?

Expertise op specialistische groengebieden en subsidiegelden voor projecten die wij uitvoeren. Ook komen wij erg graag in contact komen met buurtgroepen met een zelfde streven.

UPDATE 19 april 2018

Leekerbos als buffer tussen woonwijk en A7

Bewoners van de Stijgbeugel en Hoefijzer in Risdam-Noord in Hoorn hebben deze week een begin gemaakt van wat in de toekomst een vooral groene omgeving, het ‘Leekerbos’ zal worden. In totaal werden er vier rijen struiken en bomen geplant over een lengte van 260 meter. De bewoners werden ondersteund door specialist Hans Timmerman van de buurtgroep Risdam-Noord Groen! Er werden zo’n 500 stekken geplaatst, in veel plantgaten dus twee stekken. Een verscheidenheid aan soorten zoals wilgen, een populiersoort, de witte abeel en de zwarte els.

Een gezonde buffer

De verwachting is dat een wilgenstruweel zal ontstaan met op onregelmatige afstand boomvormers. Het aantal soorten in de plantstrook zal in de loop van de jaren toenemen. Vogels zullen zaden aanvoeren van meidoorn, vlier en zomereik. Het zal een mooie plantstrook worden die in de toekomst het zicht op de snelweg en de clubgebouwen van de sportverenigingen wegneemt. Tevens zal deze groenstrook een gezonde buffer vormen tussen de woonwijk en de A7; fijnstof wordt afgevangen. De bomen en struiken zuiveren de lucht en leggen zo heel wat CO2 vast.

Hiermee is een project gerealiseerd dat door de kenners uniek genoemd wordt. Uniek omdat in Hoorn op kleinere schaal wel, maar nooit een stuk van deze omvang, geschat 3500 m2, door vrijwilligers is aangeplant. Bovendien hebben deze vrijwilligers ervoor gezorgd dat al het plantmateriaal gratis aan de gemeente ter beschikking kon worden gesteld. Wethouder Simon Broersma bezocht de vrijwilligers en omarmde ook het plan om over de lengte van 260 meter een bijenlint te zaaien van 1,5 meter breed. De invulling van de rest van het project zal samen met wijkbewoners, de gemeente en ‘Risdam-Noord Groen!’ worden ontwikkeld. Voordat nieuwe stappen worden gezet worden de plannen voorgelegd aan de omwonenden net zoals eerder gebeurde in Wijkcentrum De Cogge.

Wethouder Broersma (tweede van rechts) bezoekt de wijkbewoners bij het aanplanten van het Leekerbos.

Meer informatie: info@risdamgroen.nl

UPDATE 23 september 2019

ACTIVITEIT Risdam-Noord

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ organiseert in oktober en november een aantal activiteiten waarbij de biodiversiteit in en rond de wijk centraal staat.

Donderdag 10 oktober – Alle beestjes helpen

19.30-21.00 uur in Sportcafé De Opgang (t.o. Wijkcentrum De Cogge)
Presentatie door Marc Siepman uit Deventer
Gratis toegang vanaf 19.15 uur!
Iedere aanwezige krijgt een plantaardigheidje mee naar huis!

Zaterdag 12 oktober – Natuurfietstocht o.l.v. oud-docenten Clusius College

10.00-12.00 uur            Hans Kooistra en Hans Timmerman
Zorg zelf voor de fiets; een drankje onderweg krijgt u van ons!
Vooraf aanmelden is noodzakelijk via info@risdamgroen.nl
(geef uw naam, aantal personen, telefoonnummer en e-mailadres)
Max. 32 deelnemers                 vol=vol                         gratis deelname!
U krijgt een bevestiging waarin het vertrekpunt staat.

Donderdag 14 november – Meer vitamine G in achtertuin en openbaar groen

20.00-21.30 uur in Wijkcentrum De Cogge
Gratis toegang vanaf 19.45 uur!
Met bijdragen van onder andere:
Janny van Diepen       Meer fleur in de wijk
Hans Timmerman        Bomen in Risdam-Noord
Coraline van Velzen    Het groen en meer in het sport- en recreatiepark
Jan Marbus                 Meer biodiversiteit….meer vogels!

Vrijdag 22 november 16.00-17.00 – Pluktuin van de toekomst!

Feestelijk aanplant van zes fruitbomen door wethouder Simon  Broersma
De pluktuin komt in de omzoming van het grasveld met de korfbalpaal langs De Opgang
Na afloop een biodivers drankje in Wijkcentrum De Cogge

Bij alle activiteiten hebben we vijf gastvrouwen die via een vragenlijstje wijkbewoners meer gaan betrekken bij het groen in onze woonwijk. Door met mensen in gesprek te gaan verwachten wij liefhebbers te vinden om zich in te zetten op één of meer deelgebieden of in ieder geval de bewustwording te vergroten.

Initiatiefnemer
Buurtgroep Risdam-Noord Groen
Contactpersoon
Ted van der Bruggen
Locatie
Hoorn/Zwaag (NH)
Wat is er nodig
Expertise op specialistische groengebieden en subsidiegelden voor projecten die wij uitvoeren. Ook komen wij erg graag in contact komen met buurtgroepen met een zelfde streven.