Klimaatadaptatie betekent voor ClimateMatters (CM) werken aan een gezond leef- en werkklimaat. Bijvoorbeeld met perspectiefverschuiving bij de herinrichting van bedrijventerreinen, naar: duurzaam, circulair, klimaatbestendig, natuurinclusief en inclusiviteit.

Samen aan de slag met onderzoek: groene baten, risicoanalyses, uitvoeringsplannen en kansen benutten.

Plan van aanpak

Het hoe we dit oppakken en vormgeven is nu interessant en de tijd is er rijp voor. Burgers willen dat er concrete klimaatmaatregelen genomen worden. Bedrijven en overheden komen meer en meer in beweging waarbij financieringsmogelijkheden opengesteld worden.

Samen onderzoeken we hoe te concretiseren, want alle kennis en ervaring is nodig om te versnellen in Haarlem. ClimateMatters wil haar kennis en ervaring inzetten door als inspirator en aanjager partners bij elkaar te brengen, en aan de slag te gaan zodat we jaarlijks kunnen concluderen dat we belangrijke stappen gezet hebben voor klimaatbestendige projecten met aandacht voor biodiversiteit en ook welbevinden voor de bedrijven en bezoekers. Partnerschap en kwartiermaken zijn voor CM belangrijke uitgangspunten om doelen te bereiken

Onze inzet in Haarlem

Wij doen onderzoek naar de kansen van een gezamenlijke aanpak in het klimaatbestendig maken van Haarlem met de inzet van groen-blauwe maatregelen en aandacht voor biodiversiteit. Wij zetten ons in voor een kwalitatieve verbetering van de leefbaarheid voor mens en natuur.

Wat wij nodig hebben

Meer informatie is nodig als uitkomsten stresstesten, risicoanalyses, maar ook inzet tools klimaat en groen als de groen batenanalyse. Wij zijn op zoek naar bedrijven en ondernemers die de eersten willen zijn bij het oppakken van projecten gericht op duurzaamheid en klimaatadaptatie. Verder zien wij kansen bij verbouw- en nieuwbouwprojecten; aansluiting bij het convenant Waarderpolder 2021 – 2025 en bij aanpalende gebieden als Oostpoort, Harmenjansbuurt en omgeving Koepel en NS Treinmodernisering.

 

Initiatiefnemer
ClimateMatters
Contactpersoon
Ton Belderok
Locatie
Noord-Holland
Wat is er nodig
Commitment van gemeenten en samenwerking met ondernemers en bedrijventerrein