Robuuste natuur waar wilde bijen en vlinders elkaar ontmoeten in de Tuinen van West.  Dat is waar FlowerPower voor staat en gaat.

Flower Power

Meer bloemen, planten, struiken, bomen en bollen gaan het gebied niet alleen aantrekkelijker maken voor de zoemende superhelden van onze natuur, maar het is ook voor ons mensen natuurlijk een verademing. Een groep van enthousiaste imkers en tuinders zet zich vrijwillig in om – als Flower Power – het gebied te verrijken met bloemen- en bijenkracht. Er is al veel bereikt! En elke kans wordt aangegrepen.

Wat is er nodig?

Publiciteit & Vrijwilligers. Hoe bewegen wij groene beheerders om openbaar groen ecologisch uit te (laten) voeren?

ARTIKEL – Ekoland over de Fruittuin van West –

Ekoland 2019-11_p120-21_Polyculturen in biologische fruitteelt_R v Tol-B Luske

Circulaire ProefTuin van West

Tuinen van West met zijn vier polders, is als natuur-, recreatie- en stadslandbouwgebied, bij uitstek hét gebied in Amsterdam om veel mogelijkheden van de circulaire economie te onderzoeken en in praktijk te laten zien. De Circulaire ProefTuin van West is een laboratorium voor experimenten op kleine schaal. Succesvolle voorbeelden kunnen worden opgeschaald naar andere locaties in de stad. Leerervaringen worden gedeeld. Zie hier het artikel.

Initiatiefnemer
Flower Power @ Tuinen van West
Contactpersoon
Norinda Fennema
Locatie
Amsterdam