Gezonde Buurten

Initiatiefnemer: IVN Natuureducatie en Jantje Beton

Een gezonde buurt

Kinderen belang hechten aan groen in de buurt en aan een gevarieerde en (sociaal) veilige speelomgeving; een Gezonde Buurt. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk.

Opgroeien in een fijne omgeving

Iedereen wil dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. IVN Natuureducatie wil dit bereiken in een groene omgeving dicht bij huis. We geloven dat échte verandering bij de kern begint, daarom hebben kinderen en buurtbewoners de regie in het project. Met hen wordt hun buurt meetbaar gezonder en leefbaarder gemaakt. Daarom zijn wij in 2017 met steun van de Provincie Noord-Holland en lokale partners het project Gezonde Buurt gestart in de Rosmolenwijk in Zaandam.

Het project in Zaandam is uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Zaanstad, Buurthuis de Kolk, het Jeugdteam en de Kinderraad, JOGG, Zaans Natuur en Milieucentrum, BSO, zorginstelling Pennemes en andere lokale organisaties en vrijwilligers.  Dit lokale project krijgt landelijke in 12 gemeenten navolging in samenwerking met Jantje Beton en met steun van het Ministerie van VWS. De wijk Saendelft in Assendelft is een van de deelnemende wijken.

Wat is er nodig

Gemeenten die van een of meer wijken een gezonde buurt willen maken.

 

 

Initiatiefnemer
IVN Natuureducatie en Jantje Beton
Contactpersoon
Masja Gielstra of Rutger de Graaf
Locatie
Noord-Holland
Wat is er nodig
Gemeenten die van een of meer wijken een gezonde buurt willen maken.