Grassap uit bermgras: een groen alternatief voor strooizout en een grondstof voor bio-granulaat.

 

Meer informatie kun je bekijken op de TEDxAmstelveen van projectleider, sector Groen, dhr. ing. Hillebrand Breuker

Bermgras als grondstof en inkomstenbron

Voor bloemen- en kruidenrijke bermen (aantrekkelijk voor bestuivende insecten), moet het gras een of twee keer per jaar worden gemaaid en afgevoerd. Soms blijft gemaaid gras liggen, omdat dit goedkoper is in onderhoud. Dit belemmert de groei van andere planten en is nadelig voor de biodiversiteit langs de Nederlandse wegen.

 

Alternatief voor strooizout

Bermgras is ook bruikbaar als grondstof en inkomstenbron. Sap uit bermgras is bijvoorbeeld een groen alternatief voor strooizout. Milieuvriendelijk en bovendien ruim voorhanden, want 3% van Nederland bestaat uit bermen. In een gemiddelde winter strooit de provincie Noord-Holland zo’n 4.500 ton strooizout op de wegen en fietspaden. Tweederde van het strooizout bestaat uit natrium, miljoenen kilo’s liggen er in silo’s en worden vooral verscheept vanuit Marokko. Dat is totaal niet duurzaam. Het zout is bovendien slecht voor bloemen en planten die langs de weg groeien. Ook belandt het in het grondwater. Pas in het najaar is het zout door de neerslag uit de bodem gespoeld.

Grondstof voor bio-granulaat

Bermgras kan ook dienen als grondstof voor bio-granulaat, dat verwerkt wordt tot weginfrastructuren zoals verkeersborden en paaltjes. Een innovatieve circulaire aanpak dus.

De eerste fase was de initiatief/conceptfase in 2015, gevolgd door de productfase in 2017 en uitrol vanaf juni 2018.

LIFE subsidie

1 juli 2018 heeft GRASS2GRIT een subsidie van ruim 2,2 miljoen ontvangen om de praktijkproef uit te voeren.

Meer informatie: https://www.grass2grit.nl/

Initiatiefnemer
provincie Noord-Holland, TNO, Schuitemaker Wintermachines, Sustainable Tree Systems, van Bodegom, van Gelder, TAUW, Universiteit Twente, HHNK, Evers+Manders, TNO
Contactpersoon
Hillebrand Breuker
Locatie
Provinciale weg N504