Project Description

Van groenresten tot biobased bouwmateriaal

Jaarlijks worden slootkanten en wegbermen een aantal keer gemaaid. Dit maaisel wordt nu vaak gezien als afval en blijft liggen of wordt verzameld en gecomposteerd. In beide gevallen leidt dit tot CO2 emissies. Er zijn al enkele initiatieven om deze groenresten te ‘oogsten’ en dit om te zetten naar producten zoals bijvoorbeeld papier of wegmeubilair.

Vijf partijen in Noord-Holland en Flevoland hebben nu de handen ineengeslagen om een vernieuwende keten op te zetten waarbij groenresten (bermgras, slootmaaisel, etc)  worden verzameld en omgezet naar een hoogwaardig bouwmateriaal: GrassBloxxx. Maaisel wordt zo dus een waardevolle grondstof met een positieve bijdrage aan de CO2 balans en er ontstaat een unieke keten.

 

Wat gaan we doen?

Het verzamelen van jaarlijks 50.000 ton bermgrassen en ander maaisel dat afkomstig is van een aantal grote terreinbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, Waterschappen en Provincies. Het verwerken van deze groen-resten op een locatie in de Amsterdamse haven tot vezels en sappen via een uniek proces dat door het Nederlandse bedrijf NewFoss is ontwikkeld. De vezels worden gebruiken als grondstof voor hoogwaardige bouwproducten.

De sappen kunnen gebruikt worden als basis voor gladheidsbestrijding. Voorwaarden voor deze keten: kwantificeerbare CO2 vastlegging in producten, CO2 reductie in de keten, behoud van goed bermbeheer en biodiversiteit en een financieel gezonde keten.

Biobased bouwmateriaal en circulair dooimiddel

Oorspronkelijk bedacht in Zwitserland en nu al in diverse huizen toegepast: isolatiemateriaal gemaakt van grasvezels. Dit isolatiemateriaal heeft een positieve impact met betrekking tot CO2 emissies. Tijdens de productie wordt er minder CO2 geproduceerd dan er wordt opgevangen door het gras tijdens de groei.

Eigenschappen zijn vergelijkbaar met standaard isolatiemateriaal en kunnen Amsterdam helpen met het circulair invullen van de huidige woningbouwopgave. Naast vezels komen er ook sappen vrij. Deze sappen zijn zout en kunnen worden gebruikt als circulair dooimiddel. 1 hectare gras leidt tot 200 m3 biobased isolatiemateriaal, genoeg om 7 woonhuizen mee te isoleren en 1000 liter dooimiddel, genoeg om voor 2 kilometer weg een jaar lang de gladheid te bestrijden.

Meedoen?

Graag! Dit project staat open voor andere partijen om zich aan te sluiten. Terreinbeheerders of een ieder die groenresten kan aanbieden worden uitgenodigd om mee te doen met het aanleveren van groenresten. Bouwbedrijven en aannemers worden uitgenodigd om het biobased bouwmateriaal af te nemen. Belangstelling? Neem contact op met Hillebrand Breuker via breukerh@noord-holland.nl

Meer informatie: https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/bermgras-als-groene-grondstof

 

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat, BUNK, Port of Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Waterschap Zuiderzeeland, New Foss
Contactpersoon
Hillebrand Breuker
Locatie
Noord-Holland
Wat is er nodig
Dit project staat open voor andere partijen om zich aan te sluiten. Terreinbeheerders of een ieder die groenresten kan aanbieden worden uitgenodigd om mee te doen met het aanleveren van groenresten. Bouwbedrijven en aannemers worden uitgenodigd om het biobased bouwmateriaal af te nemen. Belangstelling? Neem contact op met Hillebrand Breuker via breukerh@noord-holland.nl