GreenBASE

Je bent hier: Initiatief » GreenBASE
GreenBASE 2018-06-20T08:30:04+00:00

Project Description

Versterken van landbouw én biodiversiteit, door boeren te stimuleren tot een natuurinclusieve landbouw in de Haarlemmermeer.

Stimuleren nuttige natuur

Bermen, akkerranden, sloten en erven bieden volop kansen voor nuttige natuur. Deze vier elementen vormen GreenBASE: de basis voor een meer kleur in agrarisch Haarlemmermeer. Per bedrijf maken we een plan met de focus op erfbeplanting, nestkasten en akkerranden. De gemeente Haarlemmermeer gaat delen van bermen beheren, studenten en vrijwilligers via het NMCX monitoren welke soorten voorkomen. Met dit project werken we aan een natuurinclusieve landbouw.

Meer ruimte voor nuttige natuur is goed voor landbouw én biodiversiteit. Het helpt akkerbouwers bij het bestrijden van plagen op gewassen:

  • lieveheersbeestjes en zweefvliegen bestrijden bladluis
  • de torenvalk en kerkuil eten muizen
  • vleermuizen en kwikstaarten eten vliegen

Deze nuttige soorten hebben op hun beurt voedsel en schuilplaatsen nodig:

  • insecten hebben bloemen nodig voor voedsel
  • vogels gebruiken hagen en bomen als rust-, schuil- of broedplaats

En dat is weer goed voor de biodiversiteit. Een win-winsituatie.

Samenwerking Haarlemmermeer

Zeven organisaties starten een samenwerking in de Haarlemmermeer voor meer kleur in het agrarisch gebied. Dit zijn zes akkerbouwers, LTO Noord, collectief Noord-Holland Zuid, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland met hun programma Groen Kapitaal, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Bayer via Bayer Forward Farming. Adviesbureau CLM begeleidt en ondersteunt het proces. Op deze manier dragen alle partijen bij aan de versterking van landbouw én biodiversiteit. En zijn een voorbeeld voor andere projecten in de provincie.

Dit hebben we nog nodig

Het project zit middenin de startup fase die is gefinancierd door de Provincie Noord-Holland. Om dit project op te schalen zijn geld, kennis en enthousiaste boeren nodig.  

Initiatiefnemer
LTO Noord, collectief Noord-Holland Zuid, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, Groen Kapitaal, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Bayer via Bayer Forward Farming. Adviesbureau CLM
Contactpersoon
Hillebrand Breuker
Locatie
Abbenes

Details

Status: