Samenwerken aan een voedselbos

Een voedselbos in Geestmerambacht. Daar plukken wij allemaal de vruchten van! 

De provincie Noord-Holland heeft zich met beleidstraject ‘Groen Kapitaal’ ten doel gesteld biodiversiteit te stimuleren en mens en natuur nadrukkelijker met elkaar te verbinden. Met deze doelstelling in het achterhoofd is in 2017 de Stichting De Groene Oase opgericht. De Groene Oase zet zich in om samen met buurtgenoten een voedzaam en heilzaam bos aan te leggen. 

De Groene Oase bevindt zich in het noordwestelijke puntje van recreatiegebied Geestmerambacht ten noorden van de Kanaaldijk 1 in Koedijk op de kruising van de Kanaaldijk en de N504. In het verleden werd het stuk grond gebruikt als natuurlijke berm. Doordat het perceel is doorsneden door de N504 hebben ze te maken met een noordelijk en zuidelijk gedeelte. 

In het noordelijk deel realiseren ze een voedselbos met een paddenpoel en in het zuidelijk deel een fruitbomenweide met ecologische oeverzone. In ‘De Groene Oase’ kunnen bezoekers natuur op een bijzondere manier ervaren en er letterlijk de vruchten van plukken ons terrein in recreatief gebied dus open en toegankelijk voor iedereen! 

Sinds kort is De Groene Oase een Greenspot: een plek waar alles erop is gericht om de biodiversiteit te vergroten. Om dat te worden kregen we een zakje geld om de laatste stap van het ontwerp uit te voeren: de plas-dras oever aan de zuidkant van het terrein. Hier krijgen planten van vochtig terrein, zoals orchideeën, een kans. Ook kunnen kikkers en salamanders hier makkelijk de sloot in en uit, kunnen kikkervisjes opgroeien in het warme water van de poeltjes en kunnen allerlei dieren komen drinken. Van de grond die vrijkwam is een wal gemaakt. Deze beschutte helling biedt plek aan weer andere planten en vlinders kunnen er heerlijk zonnen.

Greenspot de Groene Oase heeft nu 3 plekken met water, die alledrie anders zijn: in de paddenpoel staat het water stil, in de sloot stroomt het en is de oever steil, langs de plasdras oever stroomt het water over ondiepten. Je kunt hier dus leuk vergelijken of er een verschil is in waterkwaliteit. Dat doe je door diertjes te tellen. Hoe meer verschillende soorten diertjes, hoe beter de kwaliteit van het water.

Wat is er nodig?

Om te zorgen dat er voor mens én dier genoeg te eten is willen ze ‘overvloed’ creëren in ons voedselbos en fruitbomenweide. Voor dit project hopen we in totaal zo’n 250 bomen te kunnen aanplanten, jij kunt ons HELPEN DOOR EEN BOOM TE KOPEN. Natuurlijk kun je ook een boom kopen voor een ander!

Volg De Groene Oase op social media

Volg De Groene Oase op Instagram en Facebook voor meer nieuws en leuke informatie over het project.

Initiatiefnemer
Inge den Hartog & Johan Lensink
Contactpersoon
Inge den Hartog
Locatie
Koedijk
Wat is er nodig
Om te zorgen dat er voor mens én dier genoeg te eten is willen ze ‘overvloed’ creëren in ons voedselbos en fruitbomenweide. Voor dit project hopen we in totaal zo’n 250 bomen te kunnen aanplanten, jij kunt ons HELPEN DOOR EEN BOOM TE KOPEN. Natuurlijk kun je ook een boom kopen voor een ander!