Wat doen wij?

Het project start met het voor de helft vergroenen van een pilotschool. Denk hierbij aan zonnepanelen, sedum daken, en op het schoolplein stenen eruit en planten erin. Het vergroenen wordt hierdoor tastbaar en meetbaar. Samen met de leerlingen van de school gaan we onderzoeken wat voor een effecten het vergroenen heeft. Zo betrekken we de jonge generatie bij het creëren van een klimaatbestendige leefomgeving. Om de impact te vergroten, gaan we een modulaire handleiding ontwikkelen, waarin verschillende vergroeningaspecten worden gepresenteerd, ieder voor een ander budget. Hiermee maken we de stap kleiner voor scholen om actie te ondernemen, en is vergroenen niet langer een abstract idee. Zo kunnen alle scholen in Noord Holland gemakkelijk vergroenen.

Het plan in een notendop:

1. Waterberging verbeteren, hittestress verminderen, duurzaam energie opwekken en biodiversiteit vergroten.
2. Leerlingen betrekken ( leerlingen mogen zelf een plan maken voor het vergroeien va het dak en schoolplein, en gaan onderzoeken met de universiteit leiden wat het verschil is tussen het groene gedeelte van de school en het grijze gedeelte).
3. Handleiding ontwikkelen (modulair aanbieden van duurzame maatregelen om daardoor de drempel te verlagen).
4. Praktijk laten zien (meteen visueel de vergroening presenteren)
5. Unieke combinatie samenwerkingen/ stakeholders ( Leiden Universiteit , gemeente, jongeren en lokale ondernemers als Energiek Velsen)

Waarom doen wij dat?

Wij geloven in een wereld waar we in harmonie leven met de natuur. We willen er dan ook alles aan doen om duurzame oplossingen te stimuleren en implementeren; want die zijn er genoeg! In Velsen, waar wij zitten, zijn er meerdere scholen naar ons toegestapt voor hulp bij het vergroenen van hun school. Wij merken dat er weinig handvaten worden gereikt aan scholen om te vergroenen. Tegelijkertijd zitten we in een gebied waar klimaatadaptatie essentieel is. Wij willen dat iedere school laagdrempelig kan starten met het vergroenen omdat wij ons inzetten voor een duurzame leefomgeving.

Initiatiefnemer
Pieter Vermeulen Museum
Contactpersoon
Paul Aris
Locatie
Velsen
Wat is er nodig
kennis over verduurzamen van scholen, financiering en samenwerking