Het is eindelijk gelukt om een “klimaatprobleem” om te zetten naar een duurzame oplossing voor het voedselprobleem in de steeds maar groeiende steden van morgen.

Een moestuin op strobalen, de mogelijkheden

  • De steden zullen leefbaarder en koeler worden door het microklimaat dat elke tuin creëert. Hoosbuien zullen afnemen en het riool zal minder belast worden.
  • Een enorme afvalstroom van verpakkingsmateriaal wordt vermeden.
  • De carbon footprint van transport wordt enorm verlaagd.
  • Het hoge percentage aan voedselverspilling kan in zijn geheel voorkomen worden.

Natuurlijk is het krachtigste argument voor ‘Klimaat Moestuinen’ naast elke regenpijp natuurlijk de overvloed aan gezonde voeding die het op gaat leveren, op de plek waar deze ook daadwerkelijk geconsumeerd word.

Deze plek kan je eigen voortuin zijn, waardoor de eigenaar kan ervaren en aan anderen kan laten zien dat zelfredzaamheid een keuze is en slechts bestaat uit het delen van kennis! Een gevoel dat gewoon in je tuin kan groeien.

Klimaatmoestuinen, de oplossing

 De “Klimaat Moestuin” wordt bij voorkeur geplaatst nabij een regenwater afvoer. Het regenwater wordt vervolgens afgekoppeld, opgeslagen in een regenwaterton of (ondergrondse) regenwater berging. Het regenwater kan nu automatisch via een solarpomp de moestuin irrigeren. Het substraat wat de basis vormt van de moestuin is een strobaal die wordt geplaatst in een houten krat en waarbij een verticaal geplaatst stuk gaas zorgt dat de planten die dat graag willen, zelfstandig omhoog kunnen klimmen.

Waarom stro als substraat?

Het stro zuigt zich vol met water waardoor de baal een perfecte waterbuffer voor de planten vormt. Door een periode van conditioneren (zo’n 12 dagen) waarbij stikstof met water in de balen wordt gespoeld zal er een geurloos composteer proces in gang worden gezet. Dit zorgt vervolgens voor een versneld groeiproces van de planten. De moestuin produceert nu zelf bodemwarmte en er worden mycorizza fungi en micro-organismen gestimuleerd die in symbiose met de planten vervolgens extra suikers zullen vrij maken wat de plantgroei weer bevorderd. Hierdoor kan je de moestuin vroeger in het jaar starten en zijn de planten snel erg sterk, waardoor ze goed bestand zijn tegen pesten of plagen.

Na een teeltseizoen van ongeveer een jaar is de strobaal gecomposteerd tot een hoogwaardige topsoil die kan worden gebruikt om de bodem van plantsoenen of perken te verrijken of in het voorjaar opnieuw in te planten. Zo heeft het composteerproces van het stro niet alleen een waardevol substraat opgeleverd, maar ook gezorgd voor een overvloed aan allerlei soorten groenten, fruit, kruiden en eetbare bloemen! Aan het begin van het volgende seizoen kan de strobaal eenvoudig worden vervangen, zoals een cartridge in een printer. En zo kun je het proces herhalen.

Waar zijn de Klimaat Moestuinen toe te passen

Overal ter wereld en in elk klimaat, op elke ondergrond zoals; daken en balkons van flatgebouwen, voor en achtertuinen van woonhuizen, maar ook op daken van kantoorgebouwen en niet benutte ruimte op industrieterreinen kunnen een potentiële plek zijn om zonder noemenswaardig onderhoud voedsel te produceren. Zelfs wereldwijd kunnen locaties die het grootste deel van het jaar bedekt zijn met sneeuw of waar moestuinen voorheen onmogelijk waren door jaarlijks terugkerende moessonregens, alsnog beschikken over een continue voedselproductie.

Eco systemen sluiten

Door de mens te plaatsen in een stedelijk ecosysteem, waarbij er een balans is tussen functioneel groen, de berging van regenwater, een overvloed aan voedsel en de verrijking van biodiversiteit, kunnen we pas echt spreken van een leefbare en inclusieve steden van de toekomst. Afval wordt voedsel en wateroverlast wordt een bron van nutriënten die beschikbaar blijft voor alle in de stad levende mensen en dieren. De supermarkten van vandaag kunnen de lokale verdeelpunten worden voor het voedsel van morgen. Grootschalige landbouw en monoculturen worden vervangen door lokale biologische voedselproductie die de basis gaat vormen van de stedelijke voedselbehoefte.

We zien dat het bevoorraden van supermarkten in tijden van crisis ineens kan stagneren, terwijl het dus gewoon mogelijk is om zelfvoorzienend te worden in het grootste deel van je dagelijks noodzakelijke voeding. Elke plek is geschikt, zolang er een regenafvoer aanwezig is of een plek vrij is op open terrein.

Het kweken van voedsel en sociale cohesie

Na vele jaren van experimenteren in de openbare ruimte, in woonwijken en op braakliggende industrie-en bouwterreinen, blijken de onderhoudsvrije moestuinen mensen met elkaar te verbinden!

5D Solutions is als onderneming al sinds 10 jaar zeer actief in het organiseren en experimenteren met stadslandbouw. Variërend van het geven van workshops over tuinieren, kennis over voeding als geneesmiddel, het opstarten van schoolmoestuinen tot het geven van begeleiding bij het opzetten van buurtmoestuinen en voedselbossen.

Deze projecten waren veelal erg arbeidsintensief, zowel om mensen gemotiveerd te houden als ze een succes ervaring te geven door het resultaat. Na 6 jaar experimenteren met Strobaal Moestuinen was het wel duidelijk dat een moestuin die kon uitdrogen of door de regen weg kon spoelen, waar je in moest spitten, onkruid wieden of op je knieën voor door het zand moest kruipen, tot het verleden zou gaan behoren.

Het ontstaan van de Klimaat Moestuin

De moestuinen, waarbij samengepakt stro het kweekmedium is, zijn na 20 jaar experimenteren door Joel Karsten in 2014 naar buiten gebracht in zijn boek: “Strawbale Gardens”. Deze methode om op een circulaire manier voedsel te kweken boven op een afvalproduct van de teelt van rogge of tarwe, werd al snel door miljoenen moestuiniers in de wereld overgenomen en doorgegeven.

Meerwaarde creëren voor bewoners

Veel mensen willen een woonplek, waar je de appels vers uit de bomen kan plukken, waar je thuis komt tussen trossen tomaatjes met het assortiment van een gemiddelde versafdeling in een supermarkt. De ‘Klimaat Moestuin’ kan kant en klaar geleverd worden in een houten krat en in de buurt van een regenpijp of regenton worden geplaatst . Bij een groot dakoppervlak kunnen meerdere kratten geplaatst worden die vanuit de regenwaterton via een solarpomp en druppelleidingen worden geïrrigeerd. De ‘Klimaat Moestuin’ is modulair, heeft een periode van 12 dagen nodig om het stro te conditioneren, waarna er eenvoudig in geplant of op gezaaid kan worden .

Een bijkomend voordeel van de Klimaat moestuin is dat er geen bestrating hoeft te worden verwijderd, er na het planten geen onderhoud meer nodig is voor de moestuin. Door de werkhoogte van zo’n 50 cm is het bukken in je moestuin ook iets wat tot het verleden behoord, waardoor tuinieren ook is weggelegd voor ouderen of mensen in een rolstoel. Ofwel; Iedereen kan meedoen en niemand word buitengesloten!

Onze doelen 

 1. Klimaat adaptieve steden

Het vergroenen van onbenutte ruimte in de stad met als doel een leefbaarder stedelijk klimaat te creëren.

Het aanleggen en oogsten van de ‘Klimaat Moestuinen’ zal vooraf gegaan worden door een kleine presentatie en wat flyers, een workshop voor groen liefhebbers en enkele malen per jaar een voedsel-evenement zoals een oogstfeest of rondleidingen voor geïnteresseerden en stakeholders uit andere steden. Deze momenten worden ook gebruikt om mensen te informeren over het belang van groen voor het klimaat, de biodiversiteit in de stad en het belang dat er momenteel speelt om toe te werken aan energie- neutrale steden.

2.Bewustwording

We proberen aandacht te krijgen voor de huidige klimaatproblematiek waarbij we bewoners willen laten kennismaken met de momenteel aanwezige oplossingen die er zijn voor het verlagen van de uitstoot van CO2 en de mogelijkheden om woningen te vergroenen. Zowel de Moestuinen als groene daken en gevels worden gevoed door het afkoppelen van regenwater wat via een waterreservoir kan worden ingezet als dit nodig is.

Door de Klimaat Moestuin kan IEDEREEN een eigen moestuin hebben en door deze  succeservaring met het kweken van eten heeft men tevens de keuze over wát men eet en wáár het vandaan komt.

Wat hebben wij nodig?

Financiering, publiciteit, een Woningcorporatie die het regenwater van een straat of wijk wil afkoppelen.

“Never let a good crisis go to waste “, want soms kunnen kleine tuintjes grote gevolgen hebben!

 

 

 

 

Initiatiefnemer
Niek van der Heijden
Contactpersoon
Paul van Hedel
Locatie
Amsterdam
Wat is er nodig
Financiering, publiciteit, een Woningcorporatie die het regenwater van een straat of wijk wil afkoppelen .