Wat is de LiberTerra?

LiberTerra: Wonen, werken en leren; (Her-)ontwikkelen op basis van Global Goals en ethisch ondernemerschap. Van een boerderij of voormalig boerenerf met op het erf verplaatsbare woningen (waaronder Tiny Houses) die samen gebruik maken van nieuwe duurzame technologie en samen met de bewoners en belangstellenden, duurzame maatschappelijke projecten en nieuw bos (voedselbos) realiseren.

Het heeft de volgende doelen:

 • Behoud van de typisch Noord-Hollandse Stolpboerderijen (cultureel Erfgoed) door een combinatie van de functies wonen, leren en werken
  Te ontwikkelen samen met de eigenaar; huidige en toekomstige bewoners geven het samen vorm, op basis van de afgesproken waarden
 • Duurzame en betaalbare (eventueel zelf bouw) huisvesting realiseren; bio-based evt. verplaatsbare woonvormen realiseren, waaronder Tiny Houses
 • Voorkomen van criminaliteit in het buitengebied, doordat meer mensen op een erf wonen
 • Energie-neutraal bouwen met inzet van moderne technologie (experimenten)
 • Aanplanten en onderhouden van moestuin en voedselbos, ter bevordering van biodiversiteit en lokale voedselproductie
 • Bieden van educatie over bio-based bouwen van tiny houses en toepassen van duurzame technologie & WEconomie; nieuwe economie, waarin samenwerking met overheden, burgers en bedrijfsleven, met fair-trade, het uitgangspunt is
 • Koppeling aan maatschappelijk relevante projecten door het betrekken van mensen die niet vanzelfsprekend een volwaardige plaats hebben in onze samenleving
 • Andere functies kunnen nog worden toegevoegd, afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie en de talenten en wensen van de (toekomstige) bewoners

Dit project is in 2020 gestart met haar 1e locatie in Geestmerambacht (Koedijk). Is een integraal concept, dat de komende jaren op meerdere locaties gerealiseerd zal worden, om klimaatdoelen te behalen, door een samenwerking van boeren, burgerinitiatieven en overheden.

Wat hebben we nodig:

 • Eigenaren van een (stolp-)boerderij of erf met een terrein van minimaal 2 hectare.
  Voor een integraal project wonen, leren, werken, met een maatschappelijke bestemming.
  We werken vanuit de waarden: duurzaamheid, inspiratie en samenwerking. door: eco-communities die samen met overheden werken aan de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) vanuit ethisch ondernemerschap en burgerleiderschap.

Thema’s integrale gebiedsontwikkeling: biodiversiteit, lokaal voedsel (regeneratieve, natuur inclusieve landbouw), bouwen (klimaat adaptief, natuur inclusief, biobased, recyclen), educatie, zorg/welzijn, leefbaarheid, infrastructuur, lokale economie….
Gebaseerd op de ECG (Economy for the Common Good) van Christian Felber

Het project LiberTerra is een idee van Elzenga Consultancy
https://geestmerambacht.liberterra.eu/

 

Initiatiefnemer
Stichting Liberta Care, Mindful Homes en Elzenga Consultancy
Contactpersoon
Mieke Elzenga
Locatie
in de provincie Noord Holland
Wat is er nodig
Een eigenaar van een stolpboerderij en een financiële bijdrage van € 15.000,- om partijen te verbinden en een concept te ontwikkelen