Wat is de LiberTerra?

LiberTerra stolpboerderij: Wonen, werken en leren; (Her-)ontwikkelen op basis van Global Goals en ondernemerschap.

Een boerderij of voormalig boerenerf met op het erf tiny houses die samen gebruik maken van nieuwe duurzame technologie en samen met de bewoners en belangstellenden, duurzame maatschappelijke projecten nieuw bos (voedselbos) realiseren.

Het heeft de volgende doelen:

  • Behoud van de typisch Noord-Hollandse Stolpboerderijen (cultureel Erfgoed) door een combinatie van de functies wonen, leren en werken
    Te ontwikkelen samen met de eigenaar, met huidige en toekomstige bewoners.
  • Duurzame en betaalbare (eventueel zelfbouw) huisvesting realiseren, bio-based, evt. verplaatsbare woonvorm, waaronder Tiny Houses
  • Energie-neutraal bouwen met inzet van moderne technologie (experimenten)
  • Aanplanten en onderhouden van moestuin en voedselbos, ter bevordering van biodiversiteit en lokale voedselproductie
  • Bieden van educatie over bio-based bouwen van tiny houses en toepassen van duurzame technologie & WEconomie; nieuwe economie, waarin samenwerking, de fair-trade, het uitgangspunt is
  • Koppeling aan maatschappelijk relevante projecten door het betrekken van mensen die niet vanzelfsprekend een volwaardige plaats hebben in onze samenleving
  • Andere functies kunnen nog worden toegevoegd, afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie en de talenten en wensen van de (toekomstige) bewoners

Dit project is in 2020 gestart met haar 1e locatie in Geestmerambacht (Koedijk). Een integraal concept dat op meerdere locaties gerealiseerd zal worden.

Wat hebben we nodig:

Eigenaren van een (stolp-)boerderij of erf met een terrein van minimaal 2 hectare. Voor een integraal project wonen, leren, werken, met een maatschappelijke bestemming. Dit kan zijn : regeneratieve landbouw, zorg, (natuur-)educatie.
We werken vanuit de waarden: duurzaamheid, inspiratie en samenwerking. Met de natuur als uitgangspunt.

Het project LiberTerra is een idee van Stichting Liberta Care.

 

 

Initiatiefnemer
Stichting Liberta Care, Mindful Homes en Elzenga Consultancy
Contactpersoon
Mieke Elzenga
Locatie
in de provincie Noord Holland
Wat is er nodig
Een eigenaar van een stolpboerderij en een financiële bijdrage van € 15.000,- om partijen te verbinden en een concept te ontwikkelen