Ptthee (uitspreken als ptt) in het kort: Nederlandse kruidenthee die biodiversiteit herstelt.

 

Missie

Het creëren van een verdienmodel voor boeren rondom biodiversiteit. Dit doen we door boeren te stimuleren meer kruiden in te zaaien op hun land. Vervolgens kopen we een deel van deze kruiden weer terug van de boer om hier kruidenthee van te maken.
Kruidenthee die wij vervolgens zowel B2B als B2C vermarkten.
Met een sterke focus op thee op kantoor.

Onderdeel van ons concept is:
1. Het samenwerken met sociale werkplaatsen rondom het oogsten en verwerken van thee
2. Het stimuleren van boer/burgerverbinding door het bijvoegen van brieven & verhalen bij de consumenten pakketten per post.

Momenteel wordt in Nederland veel landbouwgrond op zo’n manier gebruikt om met name de financiële winst per hectare te maximaliseren.
Dit gaat vaak ten koste van de biodiversiteit: er is minder voeding voor insecten en voor de dieren die leven van insecten. Door op dit soort graslanden stroken met kruiden aan te planten bieden we ruimte en nieuwe voedselvoorzieningen voor insecten.
Hiermee stimuleren we het behoud van biodiversiteit in dit soort landschappen.

Door boeren een alternatieve inkomstenbron te bieden door de inkoop van deze kruiden blijft de winst per hectare ongeveer gelijk. Zo proberen we bij te dragen aan een transitie naar meer natuurinclusieve landbouw. Hoe meer mensen ptthee drinken, hoe meer kruiden we kunnen inzaaien, des te meer natuur we kunnen herstellen. Op dit moment werken we met een aantal boeren in Noord-Holland al samen en zijn de eerste hectares ingezaaid.
We werken intensief samen met Wij.Land.

Wat hebben we nodig?

Publiciteit, netwerk, kantoren/partners van het platform die onze thee willen afnemen, verkenning van financierings-mogelijkheden.

ptthee is gestart in januari 2019 door Daan van Diepen en Matthijs Westerwoudt.

Initiatiefnemer
Daan van Diepen & Matthijs Westerwoudt
Contactpersoon
Daan van Diepen
Locatie
Amsterdam en omgeving
Wat is er nodig
Publiciteit, Netwerk, Kantoren/Partners van het platform die onze thee willen afnemen (wellicht de provincie Noord-Holland 😉 !), verkenning van financiering mogelijkheden