Veel planten op een beperkte plek laten groeien. Doel is meer biodiversiteit in de stad en kinderen hierbij betrekken.

Buitenlokaal

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. En buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Midden in de stad

In december 2015 haalde IVN ingenieur Sharma naar Nederland voor het planten van een eerste Tiny Forest van Europa. Samen met Sharma, gemeente Zaandam, Hoek Hoveniers, schoolkinderen en buurtbewoners plantte IVN het eerste Tiny Forest, midden in de stad. De snelle en gezonde groei verraste de hovenier en de stadecoloog van Zaandam. Ondertussen is het concept doorontwikkeld tot een ‘buitenlokaal’ en is een grote subsidie van de Postcodeloterij binnen gehaald.

Dit hebben we nog nodig

Er zijn er nu een aantal, meer is mogelijk met bijdrage vanuit de Postcodeloterij. Gemeenten kunnen een plek aanwijzen in openbaar groen, of private partijen kunnen zelf initiatief nemen.

Initiatiefnemer
IVN
Locatie
Eerste in Zaandam