Betreft: Sociale woon-/werk projecten in overgangsgebied van dorp/stad/agrarisch gebied – natuur (Natura2000). Kleinschalig, blijvend betaalbaar, duurzaam (off grid) wonen voor starters, eenoudergezinnen, singles, spoedzoekers, senioren die samen ‘n rand of stuk landbouwgrond, braakliggende grond of natuur gezonder maken en zo voor meer biodiversiteit en/of lokale voedselvoorziening en awareness zorgen. Daarbij hoort een door de bewoners gerund educatiecentrum over biobased bouwen en wonen en over het lokale project.

Er is zoveel tegelijk aan de hand: wooncrisis, stikstofprobleem, verschrompelde (relatie met) natuur, landelijk groeiend besef dat het ánders moet, ook bij landelijke overheden, instellingen en organisaties. Gemeenten zoeken ondertussen naar passende plekken om aan de huizenbouwquota te komen en kijken daarbij steeds vaker naar natuurgebieden. Ze zitten in hun maag met bestaand en nieuw beleid en zouden een stuk aan de hand moeten worden genomen om tot deeloplossingen te komen. Middels een pilot in hun gemeente kunnen ze meerdere vliegen in één klap slaan.

Wij willen zo graag in kleine sociale groepjes met off grid installaties (eigen groene energievoorziening en waterbesparing/-opvangsystemen (zoveel mogelijk Nederlandse innovaties) en duurzame biobased huisjes onze relatie met de natuur te verbeteren én mensen aan een betaalbare woonplek te helpen.
Hoe? Bodemverbetering in combinatie met kringlooplandbouw, voedselbosjes, biodiversiteitsinitiatieven en lokale voedselproductie terwijl we tegelijkertijd mensen een kans te geven op blijvend betaalbaar, duurzaam wonen in het groen.

Bewoners commiteren zich aan het project en als dat nodig is verplaatsen (of verspreiden) we na 5-10 jaar de huisjes een stukje verderop om het volgende gebied aan te pakken. Of, als het alle partijen bevalt, blijven ze er wonen! Er wordt een passende pachtprijs voor het wonen betaald waarvan een deel in natura bestaat uit het afgesproken vrijwilligerswerk op en rond het terrein.

Eén of twee huisjes kunnen worden gebruikt voor tijdelijk verblijf door (doorverwezen) mensen met een burn-out die graag in de natuur een tijdje met hun handen in de aarde willen werken.

Waar? Aan de randen agrarische/natuur/bewoond gebied van vooral dorpen en kernen. Zo geven we deze vaak leeglopende en vergrijzende dorpen en kernen ook nog eens een boost!

Samen met de buurt kunnen eventuele deelprojecten worden gestart of er kan samen met buurtbewoners een deel van de werkzaamheden worden opgepakt. Lokale scholen kunnen meewerken en in het educatiecentrum terecht voor passende lesjes.

We doen dit waar kan en gewenst i.s.m. LiberTerra.

#Samen #inclusief #vergroening #sociaal #wonen #kleinefootprint #lokaal #biodivers #circulair #betaalbaar #natuur #educatie #SDGs

Zo willen we een mooie, vloeiende overgang creëren van bewoond < – >natuurgebied WIN WIN WIN 💚🤗💚

Initiatiefnemer
Circulair Wonen in Haarlemmermeer
Contactpersoon
Martine Meulmann
Locatie
Hoofddorp
Wat is er nodig
Samenwerking met partijen en overheden die grond hebben die voor tijdelijke bewoning en verbetering in aanmerking komt