Van bloemkoolland naar nieuwe natuur

Van bloemkoolland naar nieuwe natuur2022-09-09T09:43:14+02:00

Burgeralliantie Hoogkarspel werkt samen met de gemeente Drechterland, bewoners, bedrijven en hoveniers aan de realisatie van een gebruiksvriendelijk bospark.

 

Dit door de alliantie ontworpen bospark is een strook van 3,8 ha. nieuwe natuur langs de nieuw te bouwen wijk Reigersborg-Zuid V in Hoogkarspel.

In het bospark is een grote variatie aan bomen, struiken, planten, bloemenweiden en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Hierbij is gezocht naar diversiteit in soort, leeftijd, bloei en kleur rekening houdend met de oorspronkelijke vegetatie op de West-Friese klei. Tot 2019 was deze grond in gebruik als akkerbouwland.
Om de biodiversiteit verder te vergroten en te behouden is bestuiving door insecten een noodzaak. In het kader van het Greenspots project heeft men een robuuste insectenwand ontwikkeld.

Resultaten  tot zover en volgende stappen

Het is gelukt om een robuuste insectenwand van ca. 8 meter breed en 2 meter hoog te realiseren in de openbare ruimte langs de spoorsloot aan de zuidrand van het bospark. De wand biedt huisvesting aan en broedplaats voor insecten, in het bijzonder solitaire bijen en wespen. In de wand is ook een verblijf voor vleermuizen en een egelverblijf geïntegreerd. De alliantie werkt ook aan een model om groene burgerinitiatieven met verschillende geldstromen administratief onder te kunnen brengen bij de gemeente. Hierdoor hoeven groene samenwerkingsverbanden niet direct geformaliseerd te worden in stichtingen, of verenigingen. Dit past bij flexibele vrijwilligersinzet.

Initiatiefnemers: burgeralliantie Hoogkarspel | Contactpersoon: Janny Meijer | Locatie: Bospark Hoogkarspel

Projectdetails

Status:

Thema:

Share dit via social media!

Ga naar de bovenkant